A munkaviszony általában határozatlan időre jön létre. A munkáltató és a munkavállaló érdeke azonban azt is diktálhatja, hogy határozott idejű munkaszerződést kössenek. Mi a teendő, ha a munkavállalóra az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig van szükség? Meghosszabbítható-e a határozott idejű munkaviszony?

A határozott idejű munkaviszony

Határozott idejű munkaviszony esetén a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben meghatározzák a munkaviszony megszűnésének időpontját.

  • A megszűnés ideje általában naptárilag kerül meghatározásra. Például a felek meghatározzák, hogy melyik naptári napon szűnik meg a munkaviszony, vagy meghatározzák a munkaviszony időtartamát (pl. hónapokban, években).
  • Más módon is megjelölhető a munkaviszony megszűnésének ideje. Például a felek meghatározott feltétel bekövetkezéséhez is köthetik a munkaviszony megszűnését. Fontos azonban, ha nem naptárilag kerül meghatározásra a munkaviszony időtartama, akkor a megszűnés ideje nem függhet kizárólag az egyik fél akaratától.

A munkaviszony meghosszabbítása

Amennyiben a munkáltatónak a határozott idejű munkaszerződésben rögzített időnél hosszabb ideig van szüksége a dolgozó munkájára, és a munkavállaló is szeretné folytatni a munkaviszonyt, akkor a felek meghosszabbíthatják azt.

A határozott idejű munkaviszony meghosszabbítására a felek közös megegyezésével van lehetőség, mivel ez a munkaszerződés módosítását jelenti. Ezért a munkáltató vagy a munkavállaló egyoldalúan nem jogosult a határozott idő meghosszabbítására.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a felek a munkaszerződést úgy módosítsák, hogy a munkaviszonyt határozottból határozatlan idejűvé alakítják át.

Ha a munkaszerződésben meghatározott időtartam letelik, akkor a munkaviszony minden további nyilatkozat vagy intézkedés nélkül megszűnik.

Tehát a határozott idejű munkaviszony megszűnéséhez nem szükséges a felek részéről felmondás vagy más nyilatkozat. Ezért az ilyen munkaviszony tartamának meghosszabbítására csak a határozott idő lejártát megelőzően van lehetőség. Ha a meghatározott idő már eltelt, akkor a felek legfeljebb újabb határozott idejű munkaszerződést köthetnek egymással.

A hosszabbítás törvényi korlátai

A Munka Törvénykönyve több korlátozó szabályt tartalmaz a határozott idejű munkaviszony időtartamával és meghosszabbításával kapcsolatban.

A határozott idejű munkaviszony időtartama az 5 évet nem haladhatja meg. Az 5 éves maximális időtartamba bele kell érteni a meghosszabbított, és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított 6 hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony tartamát is.

A törvényi korlátozások fő célja, hogy megelőzze a határozott idejű munkaszerződésekkel való visszaéléseket. A határozott idejű munkaviszony tulajdonságai ugyanis alkalmasak lehetnek a visszaélésszerű alkalmazásra, elősorban a munkáltató oldalán. Például a munkaviszony „megszüntetését” jelentősen megkönnyíti az ilyen munkaszerződés. Ebben az esetben ugyanis a munkáltatónak elegendő kivárnia a határozott idő leteltét, nincs szüksége felmondási indokra és felmondási idő sincs.

A törvény ezért úgy rendelkezik, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy az ilyen munkaviszony megszűnését követő 6 hónapon belüli ismételt határozott munkaviszony létesítése csak akkor lehetséges, ha a munkáltatónak ehhez jogos érdeke fűződik. Ilyen jogos érdek lehet, ha a munkáltatónak rajta kívül álló okokból az előre kalkulálthoz képest mégis hosszabb ideig van szüksége a munkavállalóra. Például, ha egy idényjellegű munka elvégzése külső körülmények miatt a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.

Fontos korlát, hogy a határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy az egymást követő határozott idejű munkaszerződések nem irányulhatnak a munkavállaló jogos érdekének csorbítására. Például nem irányulhatnak az ilyen megoldások arra, hogy a munkavállalónak a felmondási időhöz vagy a végkielégítéshez való jogát csorbítsák.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: