2012. július 1-től hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve. A szabályozás több ponton is változott. Ilyen a munkavállalók kártérítési felelőssége is. De mégis mit kell fizetni a munkatársnak, ha kárt okozott? 

Mikor jöhet szóba a munkavállalók kártérítési felelőssége?

Amennyiben egy munkavállaló kárt okozott a cégnek, lehetőség van arra, hogy érvényesítsék vele szemben a kárigényt. Erre akkor van lehetőség, ha az adott munkavállaló vétkes a kár előidézésében.

Akkor tekinthetünk valakit vétkesnek, ha a kár úgy keletkezett, hogy a munkavállaló nem úgy járt el az adott helyzetben, ahogy tőle elvárható lett volna.

Milyen fokozatai vannak a vétkességnek?

A vétkességnek két fokozata van

  • a szándékosság és
  • a gondatlanság.

Szándékosságról beszélünk abban az esetben, ha valaki előre tudja, hogy mi lesz tettének a következménye és akarja, hogy az megtörténjen vagy belenyugszik abba, hogy az megtörténjen. Gondatlanságról pedig akkor beszélünk, amikor valaki tudta, hogy nem helyes, amit tesz, csak bízik abban, hogy mégsem történik semmi baj.

Mit tegyünk, ha a munkavállaló kárt okoz?

Fontos, hogy minden esetben, amikor a károkozás kiderül, kivizsgáljuk annak körülményeit. Célszerű, ha erről egy jegyzőkönyvet veszünk fel és minden munkatársat megkérdezünk arról, hogy ki mit látott, mi is történt pontosan.

A munkavállalók kártérítési felelőssége számokban

A régi Munka Törvénykönyve alapján gondatlan károkozás esetén a munkavállalói kártérítés mértéke fő szabály szerint egy havi átlagkeresetének az 50 %-a lehetett.

Az új Munka Törvénykönyvével a kártérítés mértéke megnőtt. Az új szabályozás szerint a munkavállaló maximum 4 havi távolléti díjának összegével felel az általa okozott kárért.

Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a munkavállalónak a teljes kárt meg kell térítenie.

Mikor nem kell fizetnie a munkavállalónak?

Nem kell a munkavállalónak megtérítenie azt a kárt, amely bekövetkezése idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása idézett elő.

Fontos tudnivaló azonban, hogy minden esetben a munkáltatónak kell igazolnia, bizonyítania a kárt és az okozati összefüggést.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: