A munkaviszonyban gyakran találkozhatunk azzal, hogy a munkáltató olyan feladatok ellátására is utasítja a munkavállalót, amely nem tartozik a munkakörébe. Köteles a dolgozó minden esetben eleget tenni az ilyen utasításnak? Megtagadható a munkavégzés másik munkakörben?

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi, hogy a munkáltató átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztassa a munkavállalót.

Amennyiben a munkáltató utasítást ad a dolgozónak, hogy lásson el egy olyan feladatot, amely nem tartozik a munkakörébe, akkor ez nem tévesztendő össze az egyoldalú munkaszerződés módosítással. Az ugyanis nem lenne jogszerű. Ebben az esetben a munkáltató nem a munkakört és a munkaszerződést módosítja. Ekkor az utasítási jogával élve a munkaszerződésben rögzített munkakörétől eltérő munkakörben foglalkoztatja a munkavállalót.

A munkáltató bármikor jogosult a munkakörbe tartozó feladatokat egyoldalúan módosítani. Ennek feltétele, hogy ezzel a munkakör alapvető jellegét nem változtatja meg.

Amennyiben a munkáltató kibővíti a munkakörbe tartozó feladatokat vagy egyes feladatokat kivesz a munkakörből, az nem minősül sem munkaszerződés módosításnak, sem munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak.

Más feladatok átmeneti jelleggel

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra csak átmeneti jelleggel van lehetőség. A Munka Törvénykönyve meghatározza az időbeli kereteket. Ezeken belül van lehetősége a munkáltatónak a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztathatni a munkavállalót.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tartama naptári évenként az összesen 44 beosztás szerinti munkanapot vagy a 352 órát nem haladhatja meg.

Ebbe az időtartamba a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás valamennyi formáját össze kell számítani. Tehát nem csupán az eltérő munkakörben, hanem az eltérő munkahelyen vagy más munkáltatónál való foglalkoztatást is.

Megtagadható a munkavégzés másik munkakörben?

Főszabály szerint a munkavállaló nem tagadhatja meg a munkáltató utasításának teljesítését, ha a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében másik munkakörben való munkavégzésre utasítja.

Azonban léteznek olyan esetek, amikor a dolgozó jogosan tagadhatja meg az ilyen utasítás teljesítését.

Ha a munkáltató a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás átmenti jellegére vonatkozó előírást megszegi, akkor a dolgozó nem köteles az eltérő munkakörben való munkavégzésre. Ez történhet például úgy, hogy a munkáltató túllépi a törvényben foglalt 44 beosztás szerinti munkanapra vonatkozó korlátot. Az is előfordulhat, hogy már az utasítás kiadásakor kiderül, hogy az eltérő munkakörben való foglalkoztatást a munkáltató tartósan szándékozik alkalmazni.

A munkáltató köteles arra, hogy az eltérő munkakörben való foglalkoztatás esetén a munkavállaló érdekeit méltányos mérlegelés alapján figyelembe vegye. A munkáltató intézkedésével a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. A munkavállaló megtagadhatja a másik munkakörben való munkavégzést, ha az utasítás teljesítése például a képzettségére, korára, egészségi állapotára tekintettel aránytalan sérelmet okozna neki.

Van, amikor a munkavállaló köteles megtagadni a másik munkakörbe tartozó feladat ellátását. Ilyen eset, ha ezzel más személy életét, testi épségét, egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha pedig a másik munkakörben való munkavégzés a dolgozó életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, akkor jogosult megtagadni a másik munkakör ellátását. Példa lehet, ha a dolgozó nem rendelkezik a szükséges képzettséggel és jártassággal az érintett munkakörben, és emiatt mások vagy a saját életét, testi épségét, egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: