A munkahelyi működést a munkaszerződésen kívül számos egyéb szabály irányítja. A legjelentősebbek ezek közül azok a szabályzatok, amelyeket a munkáltató egyoldalúan alkothat meg. A munkáltató utólag módosíthatja, vagy akár el is törölheti az általa alkotott szabályozást, például a prémium szabályzatot?

Fontos információk a szabályzatokról

 

A szabályzatoknak jelentős szerepe van a munkahelyi működésben, hiszen nem lehet, és nem is célszerű minden munkavégzéssel kapcsolatos kérdést a munkaszerződésben szabályozni. Ezért a gyakorlatban a munkáltatók elsősorban a munkaszerződés, vagy a jogszabályok által szabályozatlanul hagyott kérdések, területek rendezésére szokták használni a szabályzatokat.

A munkáltató számos területen alkothat szabályzatokat. Egyes szabályzatok technikai jellegűek, a munka irányításával, illetve elvégzésével kapcsolatosak (pl. meghatározott eljárásrendet írnak elő a munkavégzés során). Vannak a munkavégzéssel kapcsolatos, de nem irányítási jellegű szabályzatok (pl. etikai szabályzat). Léteznek olyan szabályzatok, amelyek valamilyen juttatást szabályoznak (pl. prémium szabályzat, cafetéria, segélyezés).

Szabályzatok: a munkáltatók nyilatkozatai

A szabályzatok, hasonlóan a munkáltatói utasításokhoz, a munkáltató által egyoldalúan alkothatóak meg. Azaz a munkavállalók egyetértése, a velük való egyeztetés alap esetben nem szükséges a szabályzatok elkészítéséhez. Természetesen a munkáltató bizonyos keretek között mozoghat a szabályzat megalkotásakor. Így ezek nem lehetnek ellentétesek a jogszabályokkal, különösen a Munka Törvénykönyvével, sem a kollektív szerződéssel, vagy a munkaszerződésben foglaltakkal.

Visszavonható-e a szabályzat?

Az új Munka Törvénykönyve alapján a szabályzatok egyértelműen a munkáltató egyoldalú nyilatkozatainak minősülnek. Mivel a munkáltató maga, egyoldalúan dönt a szabályzatról, a törvény kimondja, hogy kiadása után már csak a munkavállalók hozzájárulásával módosíthatja vagy vonhatja vissza.

Ez különösen kellemetlen helyzetet teremthet a munkáltatónak akkor, ha a szabályzatban kötelezettséget vállalt a munkavállalók felé, pl. prémium kifizetésére, vagy cafetéria juttatásokra, azonban később szükségessé válik e vállalás módosítása, visszavonása.

Amit a munkáltató is módosíthat

A Munka Törvénykönyve kivételként említi, amikor a munkaáltató önmaga is módosíthatja vagy visszavonhatja a kötelezettségvállalását. Ez akkor lehetséges, ha a munkáltató körülményeiben a szabályzat megalkotása után olyan lényeges változás következett be, amely lehetetlenné tenné a kötelezettségvállalás teljesítését, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Ilyen eset lehet például, ha a munkáltató árbevétele oly mértékben csökkent, hogy a vállalt juttatások kifizetése veszélyeztetné a további működését.

A megoldás: határozott időre alkotott szabályzat

Mint láttuk, a Munka Törvénykönyve csak viszonylag szűk körben engedi meg a munkáltatónak a szabályzatok egyoldalú módosítását, visszavonását. Azonban a szabályzat visszavonása olyan esetben is szükséges lehet, ha az egyébként nem lehetetleníti el a munkáltatót. Másrészt a Munka Törvénykönyvében foglalt lehetőség szükségtelen vitát, adott esetben munkaügyi pert eredményezhet a munkavállalókkal is.

Erre lehet megoldás a határozott időre megalkotott szabályzat, amely meghatározott idő után automatikusan hatályát veszti, illetve eltérő munkáltatói rendelkezés hiányában újabb meghatározott időre meghosszabbodik.

Nem javasolt viszont a „visszavonásig” megalkotott szabályzat, mert ez pontosan a Munka Törvénykönyvének fenti szabályába ütközik. Szintén erősen vitatható az, hogy egy később kiadott új és eltérő tartalmú szabályzat felülírja-e a korábbit, hiszen ez egyoldalú módosításnak minősülhet.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: