Különböző munkaeszközök, járművek tartós használatára és adott esetben tulajdonjogának megszerzésére népszerű jogi eszköz a lízingszerződés. A lízingszerződés egyik sajátos és elterjedt típusa az ún. operatív lízing vagy más néven tartós bérlet. Ez jelentősen különbözik a lízing másik típusától, a pénzügyi lízingtől. Melyek az operatív lízinggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók?

A lízingről általában

A lízingszerződés egy olyan szerződés, amelynek alapján a lízingbeadó a tulajdonában lévő lízingtárgyat meghatározott időre a lízingbevevő használatába adja. A lízingbevevő ezért köteles díjat fizetni. A lízingtárgy valamely dolog (pl. berendezés, jármű, ingatlan) vagy esetleg jog lehet. A lízingbeadó abból a célból szerzi meg a lízingtárgy tulajdonjogát, hogy azt használatba (lízingbe) adja.

Két fő típusát szokás megkülönböztetni a lízingszerződéseknek:

  • a pénzügyi lízinget,
  • az operatív lízinget vagy más néven tartós bérletet.

Míg a pénzügyi lízingszerződést a Polgári Törvénykönyv külön szerződéstípusként szabályozza. Az operatív lízing azonban önálló szerződésként nem szerepel a törvényben.

Az operatív lízing alapvető jellemzői

Az operatív lízing a lízingtárgy lízingbevevő általi tartós használatára irányul, anélkül, hogy a futamidő végén a lízingtárgy tulajdonjogát a lízingbevevő megszerezné.

Ekkor tehát nem a berendezés vagy eszköz tulajdonjogának megszerzésén van a hangsúly. A lízingbevevő nem a tulajdonjog megszerzése célból köti meg a szerződést, hanem azért, hogy a lízingtárgyat hosszabb időre használatba vehesse.

A lízing futamidejének lejártakor a lízingtárgyat vissza kell adni a lízingbevevőnek. Ezért nevezik az operatív lízinget tartós bérletnek is.

Az operatív lízingnél kizárt, hogy a futamidő lejártával a lízingbeadó a lízingbevevőnek adja el a lízingtárgyat vagy más módon átruházza a lízingbevevőre a tulajdonjogot. Arra a felek megállapodásától függően lehet lehetőség, hogy a lízingbevevő kijelölhesse azt a harmadik személy vevőt, aki jogosulttá válik a lízingtárgy megvásárlására.

Ez a lízing rendszerint akkor megfelelő megoldás a lízingbevevőnek, ha tartósan van szüksége arra, hogy a lízingtárgyat használhassa, de a tulajdonjogra nincs szüksége. Például, ha egy vállalkozásnak meghatározott munka elvégéséhez van szüksége hosszabb időre egy berendezésre, de a munka végeztével már nem kell neki az eszköz.

Mivel jogi nézőpontból a bérleti szerződéstől nem különíthető el élesen, így az operatív lízingszerződésnek nincs önálló jogi szabályozása. Az operatív lízingre a bérleti szerződés szabályait kell alkalmazni.

Az operatív lízing pénzügyi oldala  

Pénzügyi oldalról az operatív lízing fő jellemzője, hogy a lízingtárgy a futamidő alatt a lízingbeadó könyveiben jelenik meg, a lízingbevevő könyveiben nem szerepel.

Operatív lízing estén a lízingbevevő a bérleti díj (lízingdíj) nettó részét számolhatja el költségként. Az áfa-részét pedig az irányadó adózási, számviteli előírások szerint levonhatja vagy visszaigényelheti.

A lízingtárgy karbantartásának, szervizelésének költségei és a biztosítási költségek operatív lízing esetén rendszerint a lízingbeadót terhelik. Ezek a költségek jellemzően a lízingdíjba épülnek be.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: