A védjeggyel kapcsolatos alapvető tudnivalókról már olvashatott tőlünk. A védjegy tulajdonosának alapvető joga, hogy a védjegyet kizárólagosan használja, illetve a használatot másoknak engedélyezze. Mit jelent a védjegybitorlás? Mit tehet a védjegy jogosultja, ha valaki jogsértő módon használja a védjegyét?

Mit értünk védjegybitorlás alatt?

Védjegybitorlásnak nevezzük, amikor valaki gazdasági tevékenysége körében a védjegyet jogosulatlanul használja.

 • Védjegybitorlásnak nem csak az minősül, ha a védjeggyel azonos megjelölést jogosulatlanul használ valaki. Az is védjegybitorlás, ha olyan megjelölést használnak, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága, hasonlósága, vagy az érintett áruk és szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.
 • A védjegybitorlás akkor is megvalósul, ha a védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölést a bitroló nem a védjegy árujegyzékében felsorolt (vagy hasonló) árukkal vagy szolgáltatásokkal összefüggésben használja, de a megjelölés alapos ok nélküli használata a védjegy megkülönböztető képességét vagy hírnevét sértené vagy tisztességtelenül kihasználná.

A védjegy jogosulatlan használata sokféle formát ölthet. Jellemzően a védett megjelölés árun vagy csomagolásán való jogosulatlan elhelyezésével, vagy a védjegy valamely szolgáltatás kapcsán való jogtalan megjelenítésével valósul meg. Történhet védjegybitorlás a védjegynek például üzleti levelezésben, áru/szolgáltatás reklámjában, weboldal megnevezésében való jogosulatlan használatával.

Mikor nem követ el valaki védjegybitorlást?

 • A védjegyoltalom jogosultja használati szerződés útján (védjegylicencia-szerződés) engedélyt adhat másoknak a védjegy használatára. Természetesen, aki az oltalom jogosultja által adott engedély alapján és a szerződésnek megfelelően használja a védjegyet, az nem követ el védjegybitorlást.
 • Nem minősül védjegybitorlásnak az sem, ha valaki gazdasági tevékenysége során, a tisztességes ipari és kereskedelmi gyakorlattal összhangban használja a védjegyet a védjegyjogosult áruinak vagy szolgáltatásainak ekként történő azonosítása vagy azokra való hivatkozás céljából.
 • A védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba. Kivételt képez, ha a védjegyjogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze. Így különösen, ha az áru állagát, állapotát megváltoztatták, illetve károsították.
 • Ha a korábbi védjegy jogosultjának tudomása van arról, hogy a később bejegyzett védjegyet belföldön használják, és ennek ellenére 5 évig megszakítás nélkül eltűri a későbbi védjegy használatát, a továbbiakban nem léphet fel a későbbi védjegy használatával szemben.

Mit tehet a jogosult védjegybitorlás esetén?

A védjegyoltalom jogosultja szükség esetén bírósági úton is felléphet a védjegybitorlással szemben. A jogosult ennek keretében az alábbiakat követelheti.

 • A védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását.
 • A védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől.
 • Követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről. Kérheti az adatszolgáltatást az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról is.
 • Követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt. Kérheti, hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak.
 • A védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését.
 • A kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.
 • A védjegybitorlással okozott károk megtérítését.

A védjegybitorlás bűncselekménynek minősül, ezért az oltalom jogosultja feljelentést is tehet iparjogvédelmi jogok megsértése miatt.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: