Az új Polgári Törvénykönyv több rendelkezése is olyan újdonságot jelent, ami korábbi szabályozásban nem szerepelt. Ilyen a sérelemdíj is. De milyen sérelem esetén jogosult valaki a sérelemdíjra?

Milyen sérelmek esetén járhat a sérelemdíj?

Az új Ptk. a személyiségi jogok megsértése esetére vezeti be a sérelemdíjat. Vagyis nem egy általános, minden esetre használható kártérítésről van szó.

A sérelemdíj csak a személyiségi jogok megsértése esetén alkalmazható a nem vagyoni károk megtérítéseként.

Milyen személyiségi jogok sérülhetnek?

A személyiségi jogok sérelmét jelenti

 1. az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
 2. a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
 3. a személy hátrányos megkülönböztetése;
 4. a becsület és a jóhírnév megsértése;
 5. a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
 6. a névviseléshez való jog megsértése;
 7. a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.

Miért előnyös a sérelemdíj?

A korábbi Ptk. alapján is lehetett kártérítést követelni attól, aki a fentiekben is jelzett személyiségi jogok valamelyikét sértette meg. Ehhez azonban nem volt elegendő a bíróság előtt azt bizonyítani, hogy a személyiségi jogok valamelyikét megsértették. Azt is bizonyítani kellett, hogy ez pontosan milyen kárt okozott a sértett részére.

A kártérítés perben történő bizonyítása nem minden esetben könnyű feladat. Így a károsultra további teher hárult, hogy megfelelően bizonyítani is tudja a neki okozott megrázkódtatás, vagy jó hírnevének megsértésével elszenvedett nem vagyoni károk nagyságát.

A sérelemdíj abban nyújt segítséget a károsultaknak, hogy az új Ptk. alapján már nem kell a személyiségi joguk megsértésével nekik okozott nem vagyoni kárt ténylegesen bizonyítani.

Mennyi lehet a sérelemdíj?

A sérelemdíj mértékét a bíróság állapíthatja meg úgy, hogy az eset összes körülményét megvizsgálja. Vizsgálnia kell majd a következőket:

 • milyen jogsértés történt,
 • milyen súlyos a jogsértés,
 • a jogsértést egyszer követték el vagy esetleg ismétlődően.
 • Vizsgálni fogják azt is, hogy a jogsértés milyen hatással volt a sértettre vagy környezetére.

A sérelemdíjat a bíróság egy összegben határozhatja majd meg.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: