Az új Polgári Törvénykönyv az öröklési szabályokat is jelentősen átírta. Az egyik legfontosabb változás az elhunyt személy özvegye általi öröklésre vonatkozik, ahol hosszú évtizedek óta alkalmazott és sokak által ismert alapvető szabályok változtak meg jelentős mértékben. Mi változott az új Ptk. szabályaival? Mi jár az özvegynek?

A haszonélvezet szűkítése

A régi Ptk. még azt mondta ki, hogy végrendelet hiányában a házastárs haszonélvezeti jogot örökölt minden olyan vagyontárgyra, amelynek más volt az örököse, mint például a gyerek. Tehát adott esetben, ha az elhunyt személy tulajdonában több ingatlan volt, amelyet a gyermekei örököltek, a házastárs az összes ingatlanra haszonélvezeti jogot kapott.

Az új Ptk. jelentősen leszűkítette az özvegyi haszonélvezeti jog körét. Az új szabály szerint, ha az elhunyt nem végrendelkezett, és gyermekei az örökösök, akkor a túlélő házastársat csak az elhunyttal közösen lakott lakáson, és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon illeti meg haszonélvezeti jog. Így a gyermekek által örökölt többi vagyontárgyon nem lesz haszonélvezeti joga az özvegynek.

 

Örököl-e még valamit a házastárs?

Az özvegyi haszonélvezet leszűkítése alapján az özvegy látszólag rosszabb helyzetbe kerül, mint a régi Ptk. szerint. Azonban ez nem teljesen van így. Az új Ptk. nemcsak elvett, hanem adott is valamit. Az új szabályok szerint, ha az elhunyt gyermekei örökölnek, akkor az örökhagyó házastársa mindabból a vagyonból, amelyen nem kap haszonélvezeti jogot egy gyerekrésznek megfelelő részt örököl.

 

Nézzük meg egy példán az új Ptk. szabályt. Az elhunyt vagyona a házastárssal közösen lakott lakás 1/2 része, valamint egy nyaraló 1/2 része. Ha az elhunytnak egy gyermeke van, akkor az öröklés a következőképp fog alakulni. A gyermek örökli a lakás 1/2 részét, amelyen az özvegy haszonélvezeti jogot kap, mivel ez volt a közösen lakott lakás. A nyaraló 1/2 részét pedig a gyermek és a házastárs egyenlő arányban öröklik, azaz 1/4 – 1/4 részben.

 

Házastárs öröklése gyermek hiányában

A régi Ptk. szerint, ha az elhunytnak nem volt gyermeke, sem távolabbi leszármazója (pl. unoka), akkor – végrendelet hiányában – a túlélő házastárs egyedül örökölte az örökhagyó teljes vagyonát. Ezt a szabályt is megváltoztatta az új Ptk. Ma már az özvegy csak akkor örököl egyedül, ha gyermek (vagy távolabbi leszármazó) nincs és az elhunyt szülei sem élnek.

Ha az elhunyt szülei élnek, akkor a házastárssal közösen örökölnek.

 

Mikor kell az új Ptk. szabályait alkalmazni?

Az új Ptk. szerinti szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az örökhagyó 2014. március 15-én vagy azt követően hunyt el. Ezt megelőzően elhunyt örökhagyó esetén még a régi Ptk. szerint történik az öröklés.

 


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: