Más adóssága miatt a kezes is elveszítheti a vagyonát? Mikor és miért is felel egy kezes?

A kezességnek két fajtája létezik és a különbség bizony igen lényeges közöttük. A különbséget alapvetően az jelenti, hogy mikor is lép be a kezes az adósság visszafizetésébe, kitől követelhető először a fizetés.

Egyszerű vagy úgynevezett sortartó kezesség

Az egyszerű kezes csak azt követően kell, hogy az adós helyett fizessen, ha az adóstól a tartozás nem hajtható be. Vagyis a hitelező először mindenképpen az adóstól kell, hogy követeljen és meg is kell próbálnia behajtani a követelést. Az egyszerű kezes már csak akkor következhet, ha az adósnak bizonyíthatóan nincs vagyona, tőle nem lehet a tartozást behajtani. Annak viszont ekkor sincs akadálya, hogy ha a behajtást pernek kell megelőznie, akkor a hitelező mind az adóst, mind a kezest egyszerre, egy eljárásban perelje.

Jellemzően azonban a banki hitelek feltételeire, azokban az esetekben nem egyszerű kezességvállalásról van szó. Helyette a kezesség másik fajtájával, a készfizető kezességgel találkozunk és azt is láthatjuk, hogy miért.

Készfizető kezesség

A készfizető kezes az, akivel szemben a hitelező attól függetlenül is felléphet, hogy a tartozás az adóson behajtható-e vagy sem. A kezes ilyenkor az adóssal egy sorban áll, és a hitelező döntésén múlik, hogy ki az, akitől először követeli az adósság rendezését.

Csak írásban jöhet létre a kezességvállalás?

A válasz igen, csak írásbeli szerződéssel jöhet létre függetlenül attól, hogy melyik fajtájáról is van szó.

Mit kockáztat a kezes?

Akár a teljes vagyonát kockáztathatja, hiszen az ő teljes vagyona is fedezetül szolgál a hitelező részére. A szerződéssel ugyanis arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben az adós nem teljesít, ő fog helyette a hitelezőnek fizetni.

A kamatokért is felelős lesz a kezes?

A kezes kötelezettsége fő szabály szerint később sem lehet számára terhesebb, mint amilyen volt, amikor azt elvállalta. Ez azonban nem azt jelenti, hogy egy hitel esetén annak kamatait ne kellene megfizetnie. Fontos azonban, hogy ismerjük meg a pontos feltételeket, mielőtt bármilyen kötelezettséget elvállalunk, hiszen azok később ránk is irányadóak lesznek.

Mi történik, ha a kezes fizeti ki a tartozást?

Ekkor a teljes kifizetett összeget az adóson követelheti. Vagyis végül ő válik az adós hitelezőjévé. Az persze más kérdés, hogy ezt hogyan tudja később érvényesíteni, lesz-e majd az adósnak olyan vagyona, amiből behajthatja ezt.

Minden jó, ha jó a vége

Amennyiben az adós visszafizeti a tartozást a hitelezőnek, akkor a kezes kötelezettsége is megszűnik.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: