A 2012. július 1-től hatályos, új Munka Törvénykönyvében némileg változtak a vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok. De lássuk, hogy hogyan! 

Mind a régi, mind az új Munka Törvénykönyve tartalmaz külön rendelkezéseket azokra a munkavállalókra, akik vezető szerepet töltenek be egy vállalkozásnál.

Kit nevezhetünk vezetőnek?

Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló munkavállaló, aki részben vagy egészben a helyettesítésére jogosult.

Mikor kell a vezetőre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni?

A vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írhatja elő a munkaszerződés, ha a munkavállaló a munkáltatónál olyan jelentőségű és bizalmi jellegű munkakört tölt be, mely a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű és munkabére a törvényben rögzített mértéket eléri.

Miben más egy vezetői pozíció?

A vezető munkarendje kötetlen jellegű. További munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, illetve nem szerezhet részesedést a munkáltatóval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet végző más gazdálkodó szervezetben. Sőt köteles bejelenteni, ha valamelyik hozzátartozója egy ilyen gazdálkodó szervezetnél helyezkedik el.

Miben más a felelőssége a vezetőnek?

Más munkavállalókkal ellentétben vezető állású munkavállaló gondatlan károkozás esetén is a teljes kárért felel.

Hogyan lehet a vezető állású munkavállalónak felmondani a munkaviszonyát?

Munkáltatói felmondásnál a munkáltató nem köteles felmondását megindokolni és megszüntetheti a munkaviszonyt a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetett szabadság alatt is.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: