Mindenért az ügyvezető felelős egy cégben? Kinek és hogyan felel egy ügyvezető? A kérdések egyszerűnek tűnnek, a válasz azonban nem mindig ilyen egyszerű és egyértelmű. Vizsgáljuk hát meg az ügyvezetői felelősséget!

 Fő szabály szerint a társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva másoknak okozott. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezető hibájából bekövetkezett kárért a cég felel. Az ügyvezető azonban köteles úgy eljárni, ahogy az egy ügyvezetőtől általában elvárható. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha a vezető neki felróható módon okozott kárt, ezt ne kelljen megtérítenie. Mit is jelent ez?

 A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért. Vagyis az ügyvezető akkor kötelezhető kártérítés megfizetésére, ha a polgári jogi kártérítési felelősség alapvető feltételei megvalósulnak, azaz jogellenesen járt el, ezzel összefüggésben keletkezett a kár és neki felróható módon. Természetesen a kár mértékét is igazolni szükséges.

 Persze a fentieken túl is vannak szabályok, melyek az ügyvezetők felelősségét állapítják meg.

 Nagyon fontos, hogy a cég fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető tisztségviselők már úgy kötelesek ellátni feladatukat, hogy figyelemmel legyenek a hitelezők érdekeire. Ekkor már nem a tulajdonosok érdekeit kell elsősorban szem előtt tartaniuk. Ha mégsem így tesznek, akkor a felszámolásról és csődeljárásról szóló törvény értelmében már ők maguk is felelőssé válhatnak a hitelezőkkel szemben a cég által felhalmozott tartozásokért.

 Az ügyvezetőnek azonban egyéb kötelezettségei is vannak. Az ő feladata például, hogy a társasággal kapcsolatos adatok mindig helytállóak legyenek és az előírt esetekben a cégbíróság felé is be legyenek jelentve. Így például neki kell gondoskodnia arról, hogy a cég alapítása, a cég módosítás időben benyújtásra kerüljön a cégbírósághoz.

 Ezzel azonban még nem ért véget a sor, hiszen egyéb területek is vannak, melyért az ügyvezető lehet a felelős. Legtöbb esetben az ügyvezető a munkáltatói jog gyakorlója is, így tehát ő felel azért is, hogy a munkajogi szabályokat pontosan kövessék.

 Egy-egy rossz döntésnek, elhanyagolt területnek a következménye bizony több százezres vagy milliós bírság is lehet. Fontos tehát, hogy az ügyvezető lássa, tudja, hogy mire kell figyelnie, hol és milyen segítséget kellene igénybe vennie. No és még nem is említettük azt, hogy egy-egy nem jól megkötött szerződés milyen károkat okozhat a cégnek, vagy milyen bevételektől eshet el emiatt.

 Ha mindezzel tisztában vagyunk vezetőként, akkor már megtettük az első nagy lépést afelé, hogy valóban jól irányítsuk a céget, a ránk bízott tevékenységet. A következő lépés annak eldöntése, hogy mi magunk tanuljuk meg az összes szükséges ismeretet, vagy időben és rendszeresen szakemberhez fordulunk. A döntés a mi kezünkben van.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: