A munkavégzés során gyakori, hogy a munkavállaló különböző dolgokat őriz vagy kezel, legyen szó akár céges hordozható számítógépről, mobiltelefonról vagy pénzről. Ilyenkor előfordulhat, hogy e dolgok a munkavállalónál megrongálódnak, elvesznek. Milyen esetben felel a dolgozó az általa kezelt dolgokban esett kárért vagy hiányért? Hogyan tudja magát a felelősség alól mentesíteni a munkavállaló?

A megőrzésre átadott, ill. a kizárólagosan kezelt dolog

A munkavállaló úgynevezett megőrzési felelőssége csak olyan dolgokkal kapcsolatban merülhet fel, amely alkalmas az elszámolásra, ill. a munkáltatónak való visszaszolgáltatásra. Ilyenek lehetnek a különböző munkaeszközök, például mobiltelefon, szerszámok, valamint a dolgozó által a munkavégzés során kezelt pénz, értékpapír, vagy más értéktárgy is. Nem terjedhet ki a megőrzési felelősség az olyan dolgokra, melyeknél az őrzés, visszaszolgáltatás e dolgok rendeltetésénél vagy természeténél fogva nem lehetséges, mint például az üzemanyag, vagy az elektromos áram.

Az őrzési felelősség feltételei

A munkavállaló köteles megtéríteni az olyan hiányból eredő kárt, amely a részére megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban következett be, amely dolgot állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel.

A felelősség egyik feltétele tehát, hogy a dolgozó részére megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dologról legyen szó. Erről abban az esetben beszélhetünk, ha a dolgot jegyzék vagy elismervény alapján, aláírásával igazoltan vette át a munkavállaló. Egyetlen kivétel a pénztáros, a pénzkezelő vagy értékkezelő, akit az őrzési felelősség jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

További feltétel, hogy olyan dologról lehet szó, amelyet a munkavállaló állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. A fentiek alapján például nem beszélhetünk erről a munkahelyen közösen használt munkaeszközök, berendezési, felszerelési tárgyak tekintetében.

Az őrzési felelősség azt jelenti, hogy az előbbi feltételeknek megfelelő dolgokban bekövetkezett hiány esetén a munkavállaló akkor is felel, ha a hiányért vétkesség nem terheli. Ha viszont nem hiány van, hanem a dolog megrongálódik, akkor a dolgozó abban az esetben felel, ha a kár bekövetkeztében vétkes volt.

Hogyan mentesülhet a dolgozó?

Az őrzési felelősség alól a munkavállaló úgy tud mentesülni, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről elháríthatatlan ok idézte elő. Azaz olyan külső oknak kellett előidéznie a hiányt, amelyre a dolgozó nem tudott kihatni. Ilyenek lehet az olyan feltételek, amelyet a dolgozó nem befolyásolhatott, például, ha a munkáltató nem gondoskodott a biztonságos őrzés feltételeiről.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: