Ha valaki állatot tart, akkor felelősséggel tartozik az állatért. Ebbe a körbe beletartozik az állat által másnak okozott kárért való felelősség is, amely alól csak meghatározott esetben mentesülhet az állattartó. Ki számít állattartónak, és miként felel az állata által okozott kárért?

Az állattartó felelőssége

Egy állat sokféle típusú kárt, sokféle módon okozhat. Állatok által okozott kár bekövetkezhet vagyontárgyakban, más állatokban, növényzetben, de nem ritka az ember testi épségét sértő károkozás sem.

Az állat által másnak okozott kárért az állattartó felel. Felmerül a kérdés, hogy ki minősül állattartónak? Az állattartó rendszerint az állat tulajdonosa, azonban ez nem minden esetben van így. Ugyanis állattartás alatt nem az állat tulajdonlását kell érteni, hanem olyan tevékenységet, amely az állat felügyeletét, gondozását, birtoklását jelenti. Eszerint állattartó az is, aki a tulajdonos távollétében szívességből gondozza az állatot, vagy aki az elkóborolt állatot befogadja. Állattartónak minősül az állatot ellopó tolvaj is, aki az állatot birtokában tartja.

Az állat által okozott kárért nem feltétlenül csak az állatot a károkozáskor felügyelő személy felelhet. Lehetséges például, hogy a tulajdonos távolléte alatt az állat őrzésével megbíz egy állatgondozással foglalkozó vállalkozást. Ha az állat ez idő alatt másnak kárt okoz, akkor a vállalkozás és az őt megbízó tulajdonos is felelős a kárért.

Mentesülés a felelősség alól

Az állat által okozott kár esetén az állattartó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli. Ez azt jelenti, hogy az állattartónak bizonyítania kell, hogy az állat gondozása, felügyelete során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Például bizonyíthatja, hogy az állatot olyan módon zárta el, amely alkalmas volt a biztonságos elkülönítésre.

Az állattartó felelősségét csökkentő tényező, ha a károsult személy maga is közrehatott a károkozásban, például a károsult ingerelte az őt megharapó kutyát, vagy a figyelmeztető tábla ellenére nem tanúsított körültekintést.

Veszélyes állatok által okozott kár

Aki veszélyes állatot tart, az állat által okozott károkért szigorúbb felelősséggel tartozik, a fokozott a fokozott veszéllyel járó tevékenység szabályai szerint.  Így a veszélyes állatot tartó csak akkor mentesülhet az állata által okozott kárért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység körén kívül esik. Az elháríthatatlanság körében azt kell vizsgálni, hogy létezik-e olyan megoldás, amellyel a káreset elkerülhető lett volna, ha ezt az állattartó megtette volna.

Veszélyes állatnak az olyan állatok minősülnek, amelyek kiismerhetetlen viselkedésük, természetükből fakadó vadságuk miatt veszélyt jelenthetnek akkor is, ha valakinek a tartásába kerülnek. Nem számít veszélyes állatnak a természete folytán nem vad, de az adott helyzetben felingerelt háziállat. A veszélyes állatfajok tartásának szabályait külön kormányrendelet határozza meg, amely jogszabály mellékletében felsorolja a veszélyes állatfajokat.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: