Miként oldható meg a munkahelyi helyettesítés?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Munkajog

Minden munkavállalóval megesik időről-időre, hogy különböző oknál fogva ideiglenesen nem tudja feladatait ellátni. Ebben az esetben helyettesítésre van szükség. Ezek az okok lehetnek előre tervezhetőek (pl. szabadság), amelyek esetén a helyettesítés egyszerűbben megoldható. Előfordulhatnak azonban váratlan körülmények is (pl. betegség), ekkor a kieső munkavállaló pótlásának megszervezése nagyobb gondot okozhat a munkaadónak.

Kinek kell megoldania a munkavállaló pótlását?

Bár a gyakorlatban előfordul, hogy a munkáltató az érintett munkavállalóra hárítja a helyettesítésének megoldását, azonban ténylegesen a munkáltató kötelessége, hogy erről gondoskodjon.

A munkavállalótól nem lehet elvárni, hogy (akár szabadidejében) a munkakörének betöltésére alkalmas helyettest keressen. Ezért érvénytelen például az a kikötés a munkaszerződésben, amely szerint távolléte esetén a munkavállalónak kell biztosítania a helyettesítést.

A helyettesítés megszervezése során figyelemmel kell lenni a méltányos joggyakorlás követelményére. Így a helyettesítés nem okozhat aránytalan sérelmet a helyettesítőnek. Például a munkavállaló nem rendelhető ki olyan munkakörben való helyettesítésre, amely képzettségére és beosztására tekintettel számára aránytalanul sérelmes.

A munkáltató ugyanakkor kérheti, hogy munkavállalói egymás között egyeztessék például a szabadságolási terveiket. Ezt jogosan kérheti, hiszen a munkavállalókat együttműködési kötelezettség terheli. A munkáltató oldaláról szerencsésebb azonban, ha maga tervezi meg a szabadságokat, így biztosítva a zökkenőmentes munkavégzést. Természetesen a szabadság kiadása előtt a munkavállalót meg kell hallgatni.

Helyettesítés azonos munkakörben és munkahelyen

Ha a munkáltatónál van olyan munkatárs, aki a kieső munkavállalóval azonos munkakörű, azonos munkahelyen dolgozik, és helyébe tud lépni, akkor viszonylag egyszerű a helyettesítés. Ebben az esetben a munkáltató utasíthatja őt, hogy végezze el a hiányzó munkavállaló feladatait. Amennyiben többen is ilyen munkakörben dolgoznak, több munkavállaló között is eloszthatják a hiányzó dolgozó feladatait.

Ha a helyettesítő személy a munkaidejében el tudja végezni a helyettesítéssel járó plusz feladatait, akkor külön díjazás emiatt nem illeti meg a helyettesítésért. Amennyiben azonban csak a beosztás szerinti munkaidején túl tudja elvégezni a munkát, ez rendkívüli munkaidőt – azaz túlórát – jelent.

Ez abban az esetben is fennáll, ha a munkáltató nem utasítja kimondottan túlórázásra a munkavállalót, hanem a munkaidejéhez képest irreális mennyiségű feladattal látja el. Amennyiben a helyettesítési feladatokat a dolgozó túlórában tudja csak ellátni, akkor a rendkívüli munkaidőre járó munkabért és bérpótlékot a munkáltató köteles kifizetni.

Helyettesítés másik munkakörben, munkahelyen

Ha nincs a munkáltatónál azonos munkakörben dolgozó munkavállaló, akkor megoldás lehet, ha a munkáltató egy másik munkakört betöltő alkalmazottját a helyettesítendő dolgozó munkakörében foglalkoztatja. Amennyiben pedig nincsen az adott munkahelyen helyettesítésre igénybe vehető dolgozó, akkor a munkáltatónál működő másik munkahelyről is kirendelhető egy munkavállaló a helyettesítés ellátására.

Fontos, hogy ezekben az esetekben nem szükséges a munkaszerződés módosítása. Ilyenkor a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásról beszélhetünk, amelynek a munkáltató utasítása alapján van helye.

Az ilyen jellegű munkavégzés ideje nem lehet több évi 44 munkanapnál vagy évi 352 munkaóránál. Természetesen ez a korlátozás nem áll fenn abban az esetben, ha a helyettesítő azonos munkakörben és munkahelyen dolgozik a helyettesítendő személlyel. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időbeli korlátja átléphető akkor is, ha ehhez a munkavállaló hozzájárul.

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén a dolgozó a helyettesítés alatt ellátott munkakörre előírt alapbérre jogosult. Ha azonban ez az összeg alacsonyabb, mint amit a munkavállaló rendes munkakörének betöltése során keresett, akkor legalább a munkaszerződésében meghatározott bér jár neki.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Címkék: , ,

Trackback az Ön honlapjáról.

Dr. Szabó Gergely

Dr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége

  • Címünk: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. IV/1.
  • Telefon/Fax: 06-1-266-66-21
  • Mobil: 06-30-692-93-92
  • E-mail: info(kukac)kocsis-iroda.hu
  • Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.