Az új Polgári Törvénykönyv 2014-ben életbe lépett szabályai jelentősen megváltoztatták a túlélő házastárs öröklését. A korábbi szabályokhoz képest jelentősen megváltozott, hogy a hagyatéki vagyonból mikor részesül az örökhagyó özvegye. Az is változott, hogy az örökhagyó özvegyét miként illeti meg haszonélvezeti jog a más által örökölt vagyontárgyakon.Melyek az új szabályok?

A házastárs végrendeleti öröklése

Az öröklés rendjét elsődlegesen az örökhagyó végakarata határozza meg, amelyet az örökhagyó végrendeletben fejezhet ki. Az örökhagyó végrendeletében rendelkezhet halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről. Természetesen a végrendeletben az örökhagyó azt is meghatározhatja, hogy vagyonából mit kíván házastársára hagyni.

Fontos, hogy ha az örökhagyó házastársa javára az életközösségük fennállása alatt végrendelkezett, de az örökhagyó halálakor az életközösségük már nem állt fenn, akkor a különélő házastárs elveszítheti az örökséget.

Ugyanis ilyenkor, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás, és az örökhagyó nem akarta juttatásban részesíteni házastársát, akkor a házastárs részére tett végrendelet hatálytalan. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy különélő házastárs javára ne lehetne végrendelkezni akár az életközösség megszakadása után is.

Az özvegy öröklése leszármazók mellett

Ha az örökhagyó nem hagyott végrendeletet, akkor az öröklés rendjét a Polgári Törvénykönyv szabályai határozzák meg. Ezt hívjuk törvényes öröklésnek.

Ha az elhunytnak vannak élő leszármazói, akkor a házastársat az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg. Ezt özvegyi jognak is nevezik.

A túlélő házastársat a hagyaték többi részéből egy gyermekrész illeti meg.

Ha például az örökhagyónak 2 gyermeke és túlélő házastársa volt, és a hagyatékában volt egy közösen lakott lakás és egy nyaraló 1/2 tulajdona, akkor a törvényes öröklés a következőképpen alakul. A közösen lakott lakásból az örökhagyót illető tulajdonjogot a gyermekei öröklik egymás között 1/2 – 1/2 arányban. Ezt a túlélő házastárs özvegyi haszonélvezeti joga terheli. A nyaralóból az örökhagyót illető tulajdonjogot pedig a gyermekek és a túlélő házastárs öröklik egymás között 1/3-1/3-1/3 arányban.

A hagyatéki eljárásban az örökösöknek lehetőségük van megállapodni arról, hogy a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jogot biztosítanak.

Az özvegyi haszonélvezeti jog nem korlátozható. A házastárssal szemben megváltása sem igényelhető. A túlélő házastárs viszont bármikor kérheti a jövőre nézve a haszonélvezeti jog megváltását.

A túlélő házastárs öröklése szülők mellett

Ha az elhunytnak leszármazója nincs, vagy nem örökölhet (pl. mert érdemtelen), de az örökhagyó szülei még élnek és örökölhetnek, akkor az öröklés a következőképp alakul. Az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat. A hagyatékban lévő további vagyontárgy esetén a hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli. A hagyaték másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Ha az egyik szülő már nem él, akkor a helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.

Az örökhagyó házastársa akkor örököl egyedül, ha az örökhagyónak leszármazója és szülője nincs vagy nem örökölhet.

A törvényes öröklésre is érvényes, hogy nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor a házastársak között életközösség nem állt fenn. Feltétel továbbá, hogy az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: