A szerződésben a szerződő felek leggyakrabban kölcsönösen kötelezettségeket vállalnak. A szerződés fontos eleme, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségét a fél mikor köteles teljesíteni. A teljesítés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Ez számos hátránnyal járhat a mulasztó félnek, és végső soron akár a szerződés megszüntetéséhez is vezethet. Mikor esedékes a szerződés teljesítése?

A szerződés teljesítésének határideje

A szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésének ideje leggyakrabban határidőként vagy határnappal kerül meghatározásra.

A határidő mindig időtartamot jelent, amelynek kezdete és vége van.

A határidő többféle módon is meghatározható. A határidőt rendszerint napokban, hónapokban vagy években határozzák meg. Például így: „a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül”. Nem kizárt azonban az sem, hogy a határidő más időegységben, például órákban kerüljön meghatározásra.

A határidőn belül a kötelezett főszabály szerint bármikor teljesítheti a kötelezettségét.

Tehát a határidőn belül megválaszthatja a teljesítés idejét. Ennek során azonban figyelemmel kell lenni a felek közötti együttműködési kötelezettségre, a jóhiszeműség és tisztesség követelményére, valamint arra, hogy a feleknek úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Így például pénzfizetés céljából az adós nem jelenhet meg váratlanul a hitelezőnél hajnali egy órakor.

A fentiektől eltérően a határidőn belül a jogosult választhatja meg a teljesítés időpontját, ha a szerződés így rendelkezik, vagy az eset körülményeiből ez következik.

Határnap és a szerződés teljesítése

Határnapról akkor beszélünk, ha a kötelezettséget egy meghatározott napon kell teljesíteni. Ebben az esetben a szerződésben vállalt szolgáltatás a meghatározott naptári napon teljesíthető 0-tól 24 óráig.

Azonban ebben az esetben is figyelembe kell venni a határidőnél már említett általános elveket. Tehát a teljesítés időpontja határnap esetén sem sértheti például a jóhiszeműség és tisztesség követelményét. A felek természetesen a szerződésben meghatározhatják azt is, hogy a határnapon belül mikor teljesíthet a kötelezett.

A határidő számítása

A határidő kezdőnapját a szerződő felek határozhatják meg. Amennyiben erről külön nem rendelkeznek, akkor a határidő kezdő napja a kötelezettség keletkezésének napja, ami általában azonos a szerződéskötés napjával.

Ha a felek eltérően nem rendelkeznek a szerződésben, akkor a határidő kezdőnapja a napokban számított határidőbe nem számít bele. Így például a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül teljesítendő kötelezettség esetén a határidő első napja a szerződés létrejöttét követő nap.

A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, akkor a határidő a hónap utolsó napján jár le. Például, január 31. napjától számított 4 hónapos határidő április 30. napján jár le, mivel április hónapban nincs 31. nap.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.

A szerződés teljesítése határidő vagy határnap hiányában

Előfordulhat, hogy a szerződés nem tartalmaz a teljesítésre vonatkozó határidőt vagy határnapot. Ilyenkor, ha a szolgáltatás rendeltetéséből a teljesítési idő megállapítható, a szolgáltatást ebben az időpontban kell teljesíteni.

Erre tipikus példa a születésnapi torta elkészítése, amelyet a cukrász a születésnapra köteles teljesíteni.

Ha a teljesítés ideje másként nem állapítható meg, akkor a kötelezett a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével köteles teljesíteni.

Tehát ebben az esetben sem áll korlátlan idő rendelkezésre a szerződés teljesítéséhez és nem szükséges várni arra sem, hogy a másik fél a kötelezettet a teljesítésre felszólítsa. A teljesítés előkészítéséhez szükséges idő függ a vállalt szolgáltatás természetétől és a körülményektől. Ha a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő eltelt, akkor a kötelezett haladéktalanul köteles az általa vállaltak teljesítésére.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: