Egy-egy munkaviszonynak bizony lehetnek árnyékos oldalai, hiszen a munka mellett az emberi kapcsolatok is jelen vannak, ahol időről-időre súrlódások is előfordulnak. Ezek azonban nem biztos, hogy a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez vezetnek, vagy vezethetnek. Súlyosabb esetekben azonban a rossz teljesítmény, vagy akár a be nem váltott ígéretek rendkívüli felmondáshoz is vezethetnek. De mikor lehet jogszerű a rendkívüli felmondás?

Ki élhet rendkívüli felmondással?

A rendkívüli felmondás nem csak a munkáltató lehetősége, a munkavállaló is megszüntetheti így a munkakapcsolatot. Fontos azonban, hogy mindkét fél részéről csak a Munka Törvénykönyvében foglaltak betartásával lehet jogszerű ez a lépés.

Milyen okból lehetséges a rendkívüli felmondás?

Az egyik esetkör az, ha a másik fél valamilyen lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal szegte meg.

Mikor szándékos egy kötelezettségszegés?

Akkor, ha a fél előre látja magatartásának következményeit, és akarja is, hogy ezek bekövetkezzenek.

És mit jelent a gondatlanság?

Gondatlanság valósul meg, ha valaki tudja, hogy magatartása helytelen, de nem foglalkozik vele. Helyette abban bízik, hogy mégsem lesz annak következménye.

Fontos, hogy ha valaki hibázik ugyan, de ebben vétlen, nem lehet neki rendkívüli felmondással felmondani.

Mi minősül lényeges kötelezettségnek?

Mindenre kiterjedően ezt nem lehet felsorolni, azonban néhány példával már láthatjuk, hogy mi is lehet az. Ilyen lehet, ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért, nem biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit.

A munkavállalónak is vannak lényeges kötelezettségei. Így például az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban kell megjelennie és munkát végeznie. Így, ha igazolatlanul van távol, az megfelelő indok lehet.

A másik esetkör, amikor élhetünk a rendkívüli felmondással az, ha a fél olyan magatartást tanúsít, ami lehetetlenné teszi a munkaviszony további fenntartását.

Mindig figyeljünk arra, hogy a felmondást meg kell indokolni. Az indoklásnak világosnak, valósnak és egyértelműnek kell lennie.

Létezik határidő a rendkívüli felmondás esetén?

Határidő is van, ami alatt lehetőségünk van a rendkívüli felmondás jogával élni. Ez az okról való tudomásszerzést követő 15 nap. Az ok bekövetkeztétől számított egy év elteltével ez a jog mindenképpen megszűnik függetlenül attól, hogy mikor szereztünk róla tudomást.

A rendkívüli felmondás mindig azonnali hatályú, így a munkaviszony annak közlésével nyomban megszűnik.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: