A munkaviszonyban előfordulhat, hogy a munkavállaló különböző okokra hivatkozva nem jelenik meg a munkahelyén vagy a munkahelyéről a munkaidő vége előtt akar eltávozni. Milyen esetekben jogos a távollét és köteles a munkáltató a munkavállalót elengedni?  

A munkavégzési kötelezettség

A munkaviszonyban a munkavállaló alapvető kötelezettsége, hogy munkaidejében munkavégzés céljából, munkára képes állapotban a munkáltató rendelkezésére álljon és munkát végezzen.

E kötelezettség megsértése esetén a munkáltató élhet a felmondás vagy akár az azonnali hatályú felmondás jogával is. Ezért fontos, hogy a munkavállaló mikor és milyen okból nem tud, vagy nem kíván a munkahelyen megjelenni, illetve kíván a munkaidő vége előtt távozni.

Orvosi vizsgálat, betegség miatti távollét

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy milyen esetekben mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól. A munkavállalók gyakran orvosi vizsgálaton való részvételre hivatkozva nem mennek be dolgozni, illetve távoznak el a munkahelyükről.

Fontos, hogy általánosságban nem mentesíti a törvény a dolgozót a munkavégzés alól bármely orvosi vizsgálat miatt.

A törvény szerint a munkavállaló a kötelező orvosi vizsgálat ideje alatt mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. Kötelező orvosi vizsgálat például a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat vagy más olyan vizsgálat, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő.

A munkavállaló által szervezett, kötelezőnek nem minősülő orvosi vizsgálat, kezelés (pl. fogorvosi vizsgálat) esetén a dolgozó nem mentesül a munkavégzés alól. Ezért elsődlegesen a munkavállaló kötelezettsége, hogy ilyen esetben úgy szervezze a vizsgálatot, hogy arra munkaidőn kívül kerüljön sor. E célból akár szabadságot is igénybe vehet. Természetesen a munkáltató saját döntése alapján a munkavállalót elengedheti a munkából, de erre nem köteles.

Más eset, ha a munkavállaló olyan betegsége, sérülése miatt fordul orvososhoz, ami miatt keresőképtelennek minősül.

A keresőképtelenség időtartamára a dolgozó mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól.

Tehát ha a munkavállalónak azért kell orvoshoz mennie, mert keresőképtelen beteg, akkor az orvosi vizsgálat alatt is mentesül a munkavégzés alól. A keresőképtelenség megállapítása orvosi szakkérdés. A keresőképtelen állapotot, annak időtartamát orvos igazolja. Fontos, hogy a távollét idejére vonatkozóan a munkavállaló rendelkezzen ilyen igazolással és a munkáltatónak benyújtsa. Ennek hiányában nem lesz bizonyított, hogy jogosan volt távol a munkahelyéről. Az igazolás utólag is benyújtható. Ha viszont a munkavállaló előre nem tudja bejelenteni távollétét, akkor fontos, hogy a lehető legrövidebb időn belül jelezze a munkáltatónak a távollétet és annak okát.

Egyéb okból való távollét

  • A keresőképtelen állapoton és kötelező orvosi vizsgálaton túl is vannak olyan helyzetek, amikor a törvény alapján a dolgozó mentesül a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Például véradás esetén az ehhez szükséges időtartamra, de legalább 4 órára.
  • Szintén mentesül a munkavállaló hozzátartozója halálakor két munkanapra.
  • Nem köteles munkát végezni a dolgozó, ha bíróság vagy hatóság felhívására kell valamely eljárásban személyesen megjelennie, például peres ügyben tanúként idézik.
  • Mentesül a munkavégzés alól a munkavállaló akkor is, ha távollétét különös méltánylást érdemlő személyi, családi ok indokolja, vagy más elháríthatatlan ok miatt van távol. Ilyen esetek például a hozzátartozó balesete, vagy elháríthatatlan közlekedési akadály miatti távollét.

Természetesen számos köztes eset előfordulhat, amikor nehezebb megítélni a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés jogosságát. Ilyen például, ha a munkavállaló már nem keresőképtelen, de orvosi kezelésre kell járnia, amelyet nem lehet munkaidőn kívül megoldani. Előfordul, például hogy egy kezelési időpontra hosszú ideig kell várni, és csak munkaidőbe eső időpont elérhető. Ebben az esetben a törvény nem teszi egyértelműen kötelezővé a munkavállaló elengedését, ha nem keresőképtelen.

Viszont előírja, hogy a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. Így méltányosan kell elbírálni a dolgozó munkaidő lejárta előtti távozásra vonatkozó kérelmét is, ha más időpontban nem megoldható az orvosi kezelés.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: