A szerződés felmondása, felbontása, megszüntetése és az elállás, jóerkölcsbe ütközés