A munkahelyen való leltározás során előfordul, hogy a munkáltató leltárhiányt állapít meg. Természetes törekvés, hogy ebben a nem várt esetben a munkáltató szeretné megtalálni a hiányért felelős alkalmazottat, és felelősségre vonni. Milyen esetben felel a dolgozó a leltárhiányért? Milyen jelentősége van a leltárfelelősségi megállapodásnak? 

Mi a leltárhiány?

Nem minden készlethiány minősülhet leltárhiánynak. A leltárhiány egyik feltétele, hogy az szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) keletkezhet. A leltárhiány csak olyan hiány lehet, ami ismeretlen okból keletkezett. Tehát nem beszélhetünk leltárhiányról, ha a hiány oka ismert, például bizonyíthatóan lopás, vagy más károkozás miatt jött létre. Ebben az esetben ezért a kárért az felel, aki előidézte.

A leltárhiány további fogalmi eleme, hogy csak olyan hiány lehet, ami az ún. forgalmazási veszteséget meghaladja. Forgalmazási veszteségnek a készletben való természetes mennyiségi csökkenést és a kezeléssel járó veszteséget nevezzük. A munkáltató határozza meg azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás vagy a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség számolható el. A munkáltató határozza meg a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét is.

A leltárhiányért való felelősség feltételei

A munkavállaló akkor felelős a leltárhiányért, ha vele az adott leltáridőszakra leltárfelelősségi megállapodást kötöttek.

További feltétel, hogy a leltári készlet szabályosan kerüljön átadásra, ill. átvételre. Nem szabályosan átadott/átvett készletben keletkezett leltárhiányért akkor sem fele a dolgozó, ha volt leltárfelelősségi megállapodása.

A leltárhiányt a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján kell megállapítani. Ennek hiányában szintén nem lehet szó leltárhiány miatti felelősségre vonásról.

A munkavállaló leltárhiányért való felelősségét a többi feltétel teljesülése esetén is csak akkor lehet megállapítani, ha legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen végzett munkát.

Ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős munkavállaló is kezeli, a felelősség további feltétele, hogy a felelős munkavállaló az adott munkakörben vagy munkahelyen történő foglalkoztatáshoz írásban is hozzájáruljon.

Ha a fenti feltételek teljesülnek, akkor az érintett dolgozó akkor is felel a leltárhiányért, ha annak előidézésére az ő hibáján kívül került sor.

A leltárfelelősségi megállapodás

A leltárfelelősségi megállapodás a leltárfelelősség alapja. Érvényességéhez írásba foglalás szükséges.

A megállapodásban meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik.

Ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli, akkor csoportos leltárfelelősségi megállapodást is lehet kötni. Ebben az esetben a megállapodásban meg kell határozni azokat a munkaköröket is, amelyek betöltésének megváltozásakor leltározást kell tartani.

A leltárfelelősségi megállapodás megszűnik, ha a munkavállaló munkakörének megváltozása folytán a leltári készletet már nem kezeli. A munkavállaló maga is jogosult írásban, indokolás felmondani a leltárfelelősségi megállapodást. A felmondása a  leltáridőszak utolsó napjára szólhat.

 


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: