Egy másik cikkben megnéztük, hogy ki és milyen okból támadhatja meg a végrendeletet. Láthattuk, hogy a megtámadás a végrendelet érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén lehetséges. Mikor érvénytelen egy végrendelet? Mikor mondhatjuk, hogy hatálytalan? Mi a különbség érvénytelen és hatálytalan végrendelet között?

Mikor érvénytelen a végrendelet?

Az érvénytelen végrendeletnek már a létrejöttétől kezdve olyan hibája van, ami miatt nem alkalmas a jogi hatás kifejtésére.

Nem kizárt, hogy a végrendeletnek csak egy része lesz érvénytelen.

Az érvénytelen végrendelet esetei

Többféle okból minősülhet érvénytelennek a végrendelet. Tekintsük át az érvénytelenséghez vezető okok főbb típusait.

  • A végrendelet érvénytelenségéhez vezet, ha a végrendelet valamilyen formai hibában szenved.

Ez azt jelenti, hogy nem felel meg azoknak az alaki követelményeknek, amelyet a jogszabály az adott végrendelet típusra előír. Így érvénytelen például a gyorsírással, vagy más, a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült végrendelet. A saját kézzel írt, több különálló oldalból álló végrendelet érvénytelen, ha hiányzik az oldalakról a folyamatos sorszámozás. Érvénytelen a más által írt végrendelet, ha az örökhagyó nem írta alá, vagy hiányzik róla a tanúk aláírása.

  • Érvénytelen a végrendelet akkor is, ha a végrendelkezőnek hiányzott a végrendelkezési képessége.

Ilyen például a 14. életévét be nem töltött kiskorú végrendelete. De ilyen az írástudatlan, olvasásra, nevének aláírására képtelen állapotban lévő személy írásbeli magánvégrendelete is.

  • Az érvénytelen végrendeletek közé tartoznak azok az esetek, amikor a végrendelkező akarata szenvedett valamilyen hibában.

Ide tartozik például, ha az örökhagyó tévedett a végrendelet tartalmában, vagy nem is akart végrendelkezni. Akarati hiba az is, ha az örökhagyót jogellenes fenyegetéssel vagy tisztességtelen befolyással bírták rá a végintézkedésre. Fontos, hogy az akarati hiba miatt fennálló érvénytelenség megszűnik, ha az örökhagyó az intézkedést utóbb a végrendeletre megszabott alakban jóváhagyja.

  • A végrendeleti rendelkezés érvénytelenségét okozhatja tartalmi hiba is.

Ilyen például a végrendeleti tanú vagy a tanú hozzátartozója javára szóló juttatás, amennyiben a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó nem saját kezűleg írta és írta alá vagy további két tanú nem működött közre a végrendeletnél. Tartalmi okból érvénytelen az a végrendeleti intézkedés is, amely jó erkölcsbe ütköző, vagy érthetetlen, lehetetlen, ellentmondó feltételt tartalmaz, feltéve, ha az örökhagyó a rendelkezést a feltétel nélkül nem tette volna meg. Tartalmilag érvénytelen az olyan rendelkezés is, amelyben a végrendelet megtételekor még meg nem fogant személyt nevez örökössé az örökhagyó.

A hatálytalan végrendelet

A hatálytalan végrendelet a létrejöttekor még hibátlan, ám utóbb olyan körülmény, ok következik be, ami miatt alkalmatlanná válik a végrendelethez társuló jogi hatás kifejtésére.

A hatálytalanság oka minden esetben a végrendelet megtétele után merül fel.

A hatálytalanság egyes okai

A végrendelet hatálytalansága több okból is bekövetkezhet.

  • A végrendelet hatálytalanságának leggyakoribb oka a végrendelet visszavonása.

A visszavonás történhet kifejezett nyilatkozattal. Hallgatólagos visszavonásnak nevezzük, ha az örökhagyó új végrendeletet tesz, amely esetben a korábbi végrendelet hatályát veszti. Fontos azonban, hogy a korábbi végrendeletnek az újabb végrendelet rendelkezéseivel nem ellentétes rendelkezései hatályban maradnak, kivéve, ha megállapítható, hogy ez az örökhagyó akaratával ellentétes lenne.

  • A végrendelet hatálytalanságát még több más ok is előidézheti. Így hatályát veszti az írásbeli magánvégrendelet, ha azt a végrendelkezési képességgel rendelkező örökhagyó vagy az ő beleegyezésével más megsemmisíti.

  • A közjegyzőnél letett magánvégrendelet hatályát veszti akkor is, ha azt a végrendelkező visszaveszi a közjegyzői letétből.

  • Hatálytalanná válik a közvégrendelet és az írásbeli magánvégrendelet is, ha a végintézkedést tartalmazó okirat a végrendelkező akaratán kívül álló okból megsemmisül vagy nem található meg, ha az örökhagyó a megsemmisülésbe belenyugodott.

 


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: