A munkáltató utasítási joga a munkaviszony egyik alapvető eleme, és a munkavégzés irányításának egyik eszköze. A munkavégzéssel kapcsolatos utasításokat a munkavállaló köteles teljesíteni. Azonban vannak olyan esetek, amelyek kivételt képeznek. Mikor köteles megtagadni a dolgozó az utasítás teljesítését, és mely esetben bízza a törvény a megtagadás lehetőségét a dolgozóra?             

Az utasítási jog

A munkaviszonyban alapvető szabály, hogy a dolgozó munkát a munkáltató utasításának megfelelően köteles végezni. A munkáltató mind szóban, mind írásban adhat utasítást a munkavállalónak. Az utasítás teljesítésének megtagadása a dolgozó részéről súlyos szabályszegésnek minősül, amely akár ahhoz is vezethet, hogy a munkáltató megszünteti a munkaviszonyt.

A munkavállalót védő szabály, hogy az utasítás írásba foglalását kérheti a munkáltatótól. Amíg a munkáltató ezt nem teszi meg, addig az utasítást nem kötelező végrehajtani.

Más egészségének vagy a környezet veszélyeztetése

Ha a munkáltató utasításnak végrehajtása más személy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, akkor a dolgozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését. Ilyenkor a munkavállaló nem mérlegelhet, ebben az esetben nem hajthatja végre az utasítást. Az egészség veszélyeztetése alatt nyilvánvalóan az élet és a testi épség súlyos veszélyeztetését is érteni kell. Közvetlen veszélyről akkor beszélhetünk, ha az utasítás teljesítése esetén reálisan lehet számolni azzal, hogy más személy egészsége károsodna.

Ugyanígy köteles megtagadni a dolgozó az utasítás teljesítését, ha a végrehajtás a környezet közvetlen és súlyos veszélyeztetésével járna.

A munkavállaló együttműködési kötelezettségéből következik, hogy ha azt észleli, hogy a munkáltatói utasítás teljesítése más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, akkor erről és az utasítás megtagadásáról a munkáltatót tájékoztassa.

A törvény külön nem említi, de természetesen a munkavállaló nem teljesíthet olyan utasítást sem, amivel bűncselekményt követne el. Ez a bűncselekmények elkövetésének általános törvényi tilalmából ered. Ha pedig a dolgozó a munkáltató utasítását mégis teljesíti, és így bűncselekményt követ el, az nem mentesíti őt a büntetőjogi felelősség alól, nem hivatkozhat arra, hogy utasításra tette.

Saját élet, testi épség, egészség veszélyeztetése

Abban az esetben, ha az utasítás végrehajtása „csak” a munkavállaló saját életének, testi épségének vagy egészségének közvetlen és súlyos veszélyeztetésével járna, akkor a törvény a dolgozóra bízza, hogy megtagadja-e az utasítás teljesítését. Tehát ilyenkor a dolgozó dönthet arról, hogy vásárra viszi-e a bőrét. Ha megtagadja az utasítást, akkor ennek következtében őt hátrányos következmény nem érheti. Fontos kiemelni, ha az utasítás végrehajtása a saját egészség mellett egyben mások egészségét is veszélyeztetné, akkor már mindenképpen köteles megtagadni a végrehajtást.

Munkaviszonyra vonatkozó szabály megsértése

A munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Munkaviszonyra vonatkozó szabály például a Munka Törvénykönyve és más jogszabályok, a kollektív szerződés. Ha tehát a munkáltatói utasítás a Munka Törvénykönyvének szabályába ütközik, a munkavállaló a végrehajtást megtagadhatja. Azt azonban érdemes gondosan megvizsgálni a dolgozónak, hogy valóban munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik-e az utasítás, mielőtt megtagadja annak teljesítését. Mert ha utóbb kiderül, hogy jogszerű volt a munkáltatói utasítás, akkor akár azonnali hatályú felmondásnak is helye lehet az utasítás végrehajtását megtagadóval szemben.

Fontos, hogy ha a munkáltató bármely okból jogosan tagadja meg az utasítás teljesítését, az nem menti fel őt az alól, hogy a munkahelyén rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokat végrehajtsa.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: