Időről-időre hallani lehet egyes munkáltatóktól a munkavédelemről szóló törvény olyan értelmezését, hogy a munkavállaló a munkavédelmi oktatás elvégzését megelőzően is dolgozhat, amennyiben azt felügyelet mellett teszi. Vajon mit mond erről a munkavédelemről szóló törvény?

Kit kell munkavédelmi oktatásban részesíteni?

  • Alapvető szabály, hogy minden új munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Tehát a munkavédelmi oktatás nem mellőzhető semmilyen munkakör esetén sem, függetlenül attól, hogy a munkavállaló például irodában vagy vegyi üzemben dolgozik. Természetesen az oktatás tartalma, tematikája függ a munkahelytől, illetve a munkavállaló által betöltött munkakörtől.
  • Szintén munkavédelmi oktatásban kell részesíteni azokat a munkavállalókat, akiknek megváltozik a munkahelye, illetve munkaköre.
  • Abban az estben is oktatást kell tartani, ha a munkáltatónál új munkaeszközt helyeznek üzembe, valamely munkaeszközt átalakítanak, vagy új technológia kerül bevezetésre. Ez esetben az oktatásnak elsősorban a változásokra kell koncentrálnia.
  • A dolgozóknak a foglalkoztatás teljes ideje alatt rendelkeznie kell a szükséges munkavédelmi ismeretekkel, ezért meghatározott időszakonként a munkavédelmi ismereteket indokolt feleleveníteni, az időközben összegyűlt tapasztalatokat a dolgozókkal megosztani.

Mikor végezzük az oktatást?

A munkavédelmi oktatást olyan időben kell elvégezni, hogy a dolgozó legkésőbb a munkába állásakor rendelkezzen a szükséges munkavédelmi ismeretekkel. Amennyiben pedig új munkaeszköz, új technológia kerül bevezetésre, a munkavállaló csak a szükséges oktatás birtokában dolgozhat ezekkel.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és az oktatás megtörténtét a tematikával együtt írásban szükséges rögzíteni, amelyet a résztvevőknek is alá kell írnia.

Munkavégzés felügyelettel munkavédelmi oktatás nélkül?

A munkavédelemről szóló törvény szerint a munkavédelmi ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Ebből egyes munkáltatók azt a következtetést vonták le, hogy a dolgozó a munkavédelmi oktatásig munkába állhat, amennyiben nem önállóan, hanem felügyelet mellett dolgozik. Ez az értelmezés azonban téves.

Egyrészt a törvény egyértelmű a tekintetben, hogy a munkába álláskor a munkavállalónak rendelkeznie kell a szükséges munkavédelmi ismeretekkel. Másrészt a munkavédelmi ismeretek megszerzése nem minden esetben azonos pusztán az oktatás teljesítésével. A munkavédelmi oktatás keretében a munkáltató feladata az is, hogy meggyőződjön arról, hogy az oktatáson átadott ismereteket a munkavállaló elsajátította, az ismereteket megszerezte. Így ebből legfeljebb az következik, hogy az oktatást követően a munkavállaló munkába állhat, de mindaddig, amíg a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról a munkáltató nem győződik meg (pl. vizsga, ellenőrzés stb.), addig önállóan nem dolgozhat.

Ez leginkább olyan munkakörök esetén nyer értelmet, amelyeknél a munkavégzés bonyolultságára, veszélyességére tekintettel hosszabb és összetettebb munkavédelmi oktatás szükséges. Ilyenkor az oktatás megtörténte önmagában nem garantálja, hogy a dolgozó a tanultakat tudja, és képes is alkalmazni. Ezért mindaddig, amíg a munkáltató nem győződik meg arról, hogy az oktatáson tanult munkavédelmi ismereteket a dolgozó elsajátította, a munkavállaló önállóan nem, legfeljebb csak megfelelő felügyelettel, segítséggel dolgozhat.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: