A végrehajtási eljárás célja, hogy az adós tartozását behajtsák. Előfordulhat azonban, hogy az eljárás megindulását követően olyan esemény történik, amely a végrehajtás folytatásának jogosságát is érinti. A törvény ezért bizonyos esetekben lehetővé teszi a végrehajtási eljárás felfüggesztését. Milyen esetekben függeszthető fel a végrehajtás? 

Felfüggesztés a végrehajtást kérő kérelmére

A végrehajtást kérő bármikor kérheti a végrehajtási eljárás felfüggesztését.

A végrehajtás felfüggesztése azt jelenti, hogy a végrehajtó a felfüggesztés ideje alatt nem intézkedhet a tartozás behajtása iránt. Tehát a felfüggesztés az adós számára ebből a szempontból kedvező intézkedés, de persze a tartozást nem szünteti meg.

A végrehajtást kérő felfüggesztés iránti kérelme esetén a végrehajtást foganatosító bíróság köteles felfüggeszteni az eljárást, kivéve, ha a felfüggesztés másnak a jogát sértené. Ez viszonylag ritkán fordul elő. Például akkor, ha egy végrehajtási ügyben több végrehajtást kérő van, és csak egy részük kéri a felfüggesztést. Amennyiben felmerül egy másik fél jogsérelmének a lehetősége, a bíróság mérlegelésétől függ, hogy helyt ad-e a felfüggesztési kérelemnek. Érdemes megjegyezni, hogy több végrehajtás kérő esetén például azt is kérheti egyikük, hogy az eljárás kizárólag az ő és az adós közötti viszonylatban kerüljön felfüggesztésre. Ez nem sérti a többi végrehajtást kérő érdekét, sőt ők ennek következtében még kedvezőbb helyzetbe is kerülhetnek.

A felfüggesztés időtartamát a bíróság nem állapítja meg előre, az határozatlan időre kerül elrendelésre. Amennyiben a végrehajtást kérő a felfüggesztést határozott időre kéri, az a bírói gyakorlat értelmében a teljesítésre vonatkozó halasztásnak minősül.

A végrehajtási eljárás felfüggesztése az adós kérelmére

Természetesen sokszor előfordul, hogy az adós szeretné elérni a végrehajtás felfüggesztését. Ennek megfelelően az adósnak is joga van arra, hogy a bírósághoz felfüggesztés iránti kérelmet nyújtson be. Érdemes azonban tudni, hogy az adósnak ez egy kivételes lehetőség, amely csak abban az esetben alkalmazható, ha a körülmények a felfüggesztést nyomatékosan indokolják. Ennek oka, hogy a végrehajtási eljárás elsődleges célja a követelés behajtása. E cél elérését pedig jelentős mértékben akadályozná, ha az eljárás úton-útfélen felfüggesztésre kerülhetne.

A végrehajtási eljárás adós kérelmére történő felfüggesztésére az adós oldalán felmerülő méltányolható körülmény esetén kerülhet sor.

A törvény nem tartalmaz az összes körülményre kiterjedő kimerítő felsorolást. Említ azonban néhány körülményt, amelyet a bíróság döntése során kiemelten értékel. Ilyen

  • az adós által eltartott személyek száma,
  • az adós vagy eltartottjának súlyos és tartós betegsége,
  • az adóst sújtó természeti katasztrófa.

Ezek rendszerint olyan körülmények, amelyek nem az adós hibájából erednek, illetve a létfenntartását fenyegetik. Az adós általános megélhetési nehézségei ugyanakkor a bírósági gyakorlat szerint nem számítanak mentő körülménynek.

További feltétel az adósnak a végrehajtás során tanúsított együttműködése. Ha az adóst az eljárás során korábban rendbírsággal sújtották, kérelmének kedvező elbírálásában a fenti feltételek fennállása esetén sem bízhat. Hasonlóan a kérelem elutasítására számíthat az olyan adós, aki az általa önkényesen elfoglalt lakás kiürítését szeretné elkerülni.

A végrehajtás felfüggesztésének egyéb esetei

A jogszabályok több esetben külön is lehetővé teszik a végrehajtás felfüggesztését.

  • Például, ha valamelyik fél a végrehajtó intézkedésével szemben végrehajtási kifogással él, akkor a kifogást elbíráló bíróság jogosult elrendelni a felfüggesztést az eljárás egészére vagy arra részére, amit a kifogás érint.
  • Felfüggesztésre kerülhet a végrehajtás, ha a végrehajtásban lefoglalt vagyontárgyra harmadik fél valamilyen címen (pl. tulajdonjog alapján) igényt tart, és ezért úgynevezett igénypert indít. Ebben az esetben a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti a perrel érintett vagyontárgy vonatkozásában.
  • Előfordulhat az is, hogy olyan polgári per van folyamatban, amelynek a tárgya egy olyan jogviszony (pl. szerződés), amely alapján már végrehajtási eljárás van folyamatban. Ilyen eset lehet például, ha egy közjegyzői okiratba foglalt szerződés érvényessége vitássá válik, miközben a szerződésből származó tartozás iránt már folyik a végrehajtás. Ilyen esetekben a bíróság a végrehajtási eljárást a per jogerős befejezéséig kérelemre felfüggesztheti.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: