Mindenki jogosult arra, hogy halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezzen. Végrendelkezni a törvényben meghatározott formában és tartalommal lehetséges. A végrendelet főszabály szerint írásbeli végintézkedést jelent. Szóbeli végrendelkezésre kivételesen, törvényben meghatározott esetben kerülhet sor. Melyek az írásbeli magánvégrendelet formai követelményei?

A végrendelet típusai

A végrendeletnek három fajtát különböztetik meg:

A közvégrendelet alatt a közjegyző előtt tett végrendeletet kell érteni.

Szóbeli végrendelet tételére kivételesen, a törvényben meghatározott feltételekkel, a végrendelkező életét fenyegető rendkívüli helyzetben van lehetőség.

Írásbeli magánvégrendeletek

Az írásbeli magánvégrendeletnek három típusa van:

  • Az első a saját kézzel írt végrendelet, amelyet holográf végrendeletnek is neveznek.
  • A második a más által írt végrendelet, avagy allográf végrendelet.
  • A harmadik típus pedig a közjegyzőnél letétbe tett magánvégrendelet.

Mindhárom típusú írásbeli magánvégrendelet esetén igaz, hogy olyan nyelven tehető, amelyet a végrendelkező ért. Saját kézzel írt végrendelet esetén szükséges, hogy az adott nyelven a végrendelkező tudjon írni. Más által írt végrendelet esetén pedig feltétel, hogy olvasni tudjon.

Csak közönséges írás jöhet szóba. A gyorsírással, titkosírással, egyéb a közönséges írástól eltérő jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen.

A saját kézzel írt végrendelet

Saját kézzel írt végrendeletről akkor beszélünk, ha a végrendelkező a végrendeletet az elejétől a végéig saját kezűleg írja. Itt csak kézírás jöhet szóba, tehát a géppel készített végrendelet akkor sem saját kézzel írt, ha maga a végrendelkező szerkeszti a gépen.

A saját kézzel írt végrendelet érvényességéhez szükséges, hogy a végrendelkező azt az elejétől a végéig saját kezűleg írja és aláírja, valamint a végrendeletből a készítésének időpontja kitűnjön. Tehát az ilyen végrendeleten tanúk alkalmazása nem kötelező. Ha több különálló lapból áll a végrendelet, akkor minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni.

A más által írt magánvégrendelet

A más által írt végrendelet érvényességéhez szükséges, hogy abból a készítésének ideje kiderüljön, és a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében aláírja. Ha a végrendeletet a végrendelkező már előbb aláírta, akkor az szükséges, hogy az aláírást két tanú együttes jelenlétében a magáénak ismerje el. A végrendeletet mindkét esetben a tanúknak is alá kell írniuk, e minőségük feltüntetésével. Az okiratból a tanúk személyének ki kell derülnie. Ezért, ha a tanú aláírása nehezen olvasható, akkor célszerű a tanú nevét olvasható írással is feltüntetni. Ha a más által írt magánvégrendelet több oldalból áll, akkor minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a végrendelkezőnek és a tanúknak minden oldalt alá kell írniuk.

Fontos, hogy az írásbeli magánvégrendelet érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre.

Írásbeli magánvégrendelet tételénél tanúként nem járhat el, aki a végrendelkező személyazonosságának tanúsítására nem képes. Szintén nem lehet végrendelet tanúja, aki kiskorú. Nem lehet végrendeleti tanú a cselekvőképtelen nagykorú személy (pl. cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú).  Nem tanúskodhat a nagykorú, ha cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy az kizárja tanúkénti közreműködését. Az írástudatlan személy sem lehet végrendeleti tanú.

A közjegyzőnél letett magánvégrendelet

A végrendelkezőnek lehetősége van arra, hogy a saját maga által írt, vagy a más által írt és általa aláírt végrendeletét közjegyzőnél letétbe helyezze. Ebben az esetben a végrendelet érvényességének feltétele, hogy a magánvégrendeletet a végrendelkező személyesen és végrendeletként helyezze letétbe a közjegyzőnél. Fontos, hogy ebben az esetben a más által írt, és a végrendelkező által aláírt végrendeletnek nem feltétele a két tanú alkalmazása. Ugyanis a közjegyzőnél, végrendeletként való személyes letétbe helyezés kvázi kiváltja ezt a feltételt.

A közjegyzőnél letétbe helyezett végrendelet nem keverendő össze a közvégrendelettel. Közvégrendeletet ugyanis a közjegyző előtt kell tenni, és a közjegyző az, aki az örökhagyó végakaratát okiratba foglalja.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: