A haszonélvezeti jog olyan jogosultság, amely jelentősen korlátozza a tulajdonost az ingatlannal kapcsolatos jogainak gyakorlásában. A haszonélvezet az ingatlan birtoklásának, használatának, és hasznosításának jogát elődlegesen a haszonélvező számára biztosítja. Milyen jogai vannak a tulajdonosnak a haszonélvezet fennállása alatt?

Az ellenőrzés joga

A tulajdonos a haszonélvezeti jog gyakorlását ellenőrizheti. Az ellenőrzési jog kiterjed annak ellenőrzésére, hogy a haszonélvező a jogait rendeltetésszerűen gyakorolja-e.

Így a tulajdonos ellenőrizheti az ingatlan állapotát, a használat, hasznosítás módját. Az ellenőrzés kiterjedhet arra, hogy a haszonélvező a rendes gazdálkodás szabályai szerint él-e a jogaival, és teljesíti-e a kötelezettségeit. Így például teljesíti-e az ingatlan használatával járó kötelezettségeket. Az ellenőrzés során a tulajdonos meggyőződhet arról is, hogy van-e olyan rendkívüli javítás vagy helyreállítás, amelyre tulajdonosként ő köteles.

Az ellenőrzést a haszonélvező tűrni köteles, a szükséges mértékben együtt kell működnie és meg kell adnia a szükséges felvilágosítást. Az ellenőrzés jogát a tulajdonos nem gyakorolhatja visszaélésszerűen, az nem irányulhat a haszonélvező szükségtelen zavarására.

Biztosíték követelése

A tulajdonos tiltakozhat a haszonélvező magatartása ellen, ha azt tapasztalja, hogy a haszonélvező az ingatlant

  • nem rendeltetésének megfelelő módon használja vagy rongálja,
  • rendeltetését meg nem engedett módon megváltoztatja, vagy h
  • a a haszonélvezet megszűntével való visszaadását egyébként veszélyezteti.

A tiltakozás eredménytelensége esetén a tulajdonos a haszonélvezőtől biztosítékot követelhet.

A tulajdonosnak természetesen joga van ahhoz is, hogy bírósági úton kényszerítse ki, hogy a haszonélvező hagyjon fel például a rendeltetésellenes használattal.

Ha a haszonélvező nem ad megfelelő biztosítékot, a bíróság a tulajdonos kérelmére a haszonélvezeti jog gyakorlását biztosíték adásáig felfüggesztheti. A haszonélvezet felfüggesztésére általában súlyosabb esetekben kerülhet sor. A felfüggesztés olyan mértékű lehet, ami a cél eléréséhez szükséges, így vonatkozhat az ingatlan egésze helyett, annak egy részére is. A felfüggesztés addig tart, amíg a haszonélvező biztosítékot nem ad.

Az ingatlan birtoklása, használata  

A haszonélvezet fennállása alatt a tulajdonos rendszerint nem élhet a birtoklás, használat és a hasznok szedésének jogával. Azonban, ha a haszonélvező e jogokkal nem él, akkor e jogokat a tulajdonos is gyakorolhatja.

Ha például a haszonélvező nem lakja és nem használja az ingatlant, és más személynek sem engedte át a használatot, akkor az ingatlant a tulajdonos is használhatja, hasznosíthatja. Ha a haszonélvező időközben élni kíván e jogaival, akkor ezt megteheti, és a tulajdonosnak fel kell hagynia a használattal.

A haszonélvezőnek joga van arra, hogy a birtoklás, a használat és a hasznok szedése jogának gyakorlását harmadik személynek akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átengedje. Ebben az esetben a tulajdonos e jogok gyakorlására a harmadik személyt megelőzően – azonos feltételek mellett –  igényt tarthat.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: