Az interneten való jelenlét a legtöbb gazdasági, tömegtájékoztatási, kulturális tevékenységnek ma már szinte nélkülözhetetlen eleme, amely leggyakrabban különböző honlapokon keresztül történik. Az internetes weboldalak működéséhez elengedhetetlen az ún. domain-név, amelynek segítségével meg lehet találni a keresett oldalt a világhálón. A domain neveknek ezért akár jelentős gazdasági értéke is lehet, így komoly jogviták tárgyául is szolgálhat. Milyen jogi védelemben részesülhet a domain név?

A domain név

A domain név egy különböző karakterekből (betűkből, számokból, stb.) álló előtagból és ponttal elválasztott végződésből áll.

A végződések utalhatnak országokra (.hu, .sk, .de, stb.), valamint vannak egyéb végződések is (például, .com, .info, .org). A domain nevek teszik könnyen beazonosíthatóvá és megkereshetővé a weboldalakat.

A Magyarországra utaló .hu végződésű domain nevekre használati jogot lehet szerezni, amelyet a domain-névnek az Internet Szolgáltatók Tanácsánál való regisztrációjával lehet megtenni.

A domain név használatba adását nevezik delegálásnak is. A domain felett tehát nem tulajdonjogot, hanem használati jogot lehet szerezni. A domain regisztrált használója jogosult arra, hogy a domain-nevet használja, a használatot másra átruházza vagy töröltesse.

A .hu végződésű domainek delegálása a Domainregisztrációs Szabályzat szerint történik. A szabályzat többek között kimondja, hogy a domain név nem lehet jogellenes, megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő. Igénylése és használata nem sértheti mások jogait, így például a szellemi alkotásokhoz fűződő vagy a névviseléshez való jogot sem.

A domain jogi védelme

A domain név önmagában nem minősül szellemi alkotásnak, ezért automatikusan nem élvez ilyen védelmet. Azonban a domain név kereskedelmi névként védelmet élvezhet.

A kereskedelmi név olyan elnevezés, amely egy vállalkozáshoz, annak tevékenységéhez vagy konkrét termékéhez kötődik. Célja, hogy a vállalkozást, illetve termékét más vállalkozásoktól megkülönböztesse.

Szintén védelmet élvezhet a domain név, mint a névviseléshez fűződő személyiségi jog kifejeződése, abban az esetben is, ha nem gazdasági tevékenység körében használják, azaz nem kereskedelmi névről van szó.

Ebben az esetben a névviselési jog a domain használója és az általa használt domain név közötti kapcsolatot részesíti védelemben.

A domain nevet alkotó szó vagy szóösszetétel meghatározott feltételek teljesülése esetén védjegyoltalomban részesülhet.

A védjegy olyan megjelölés, amely arra szolgál, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Amennyiben a domain nevében olyan megjelölés szerepel, amely védjegyoltalomban részesül, akkor ezáltal a domain is védelmet élvez a jogosulatlan használattal szemben. Ebben az esetben csak a védjegy jogosultjának hozzájárulásával használhatja más személy a védjegyet alkotó vagy azzal összetéveszthető megjelölést. Ez természetesen vonatkozik a megjelölés domain névként való használatára is.

Eljárások a domain névvel kapcsolatos jogsértés esetén

A domain nevekkel kapcsolatos jogsértések többfélék lehetnek. Előfordulhat, hogy valaki a versenytársa kereskedelmi nevét használja saját domain névként, vagy a sikeres domain névvel összetéveszthető domain nevet használ jogosulatlanul. Szintén jogsértő, ha valaki engedély nélkül olyan megjelölést használ saját domain nevében, ami megegyezik egy érvényes védjeggyel, feltéve, hogy a jogsértő domainhez azonos vagy hasonló szolgáltatás kapcsolódik.

Jogsértő domain név használat esetén a (kereskedelmi) név, illetve a védjegy jogosultja bírósághoz fordulhat.

A jogosult kérheti, hogy a jogsértőt tiltsák el a domain használatától, valamint további igényekkel is élhet a helyzettől függően (például kérheti a jogsértéssel okozott kárának megtérítését). A kereskedelmi név jogosulatlan használata sok esetben tisztességtelen versenytevékenységnek is minősül, így ezen az alapon is fel lehet lépni a jogsértővel szemben.

Alternatív vitarendezési lehetőség a Regisztrációs Döntnök eljárásának igénybevétele, amely a .hu végződésű domain neveket érintő viták bíróságon kívüli eldöntésére szolgál.

Ebben az eljárásban a kérelmező kérheti, hogy az érintett domain nevet vonják vissza attól, aki jogsértően használja. Szintén kérheti, hogy a jogsértően használt domain nevet a kérelmező javára ruházzák át. A Regisztrációs döntnök eljárása nem zárja ki, hogy a domain névvel kapcsolatos jogvitában a felek utóbb bírósági eljárást kezdeményezzenek.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: