A különböző honlapok, így a webáruházak használata során is találkozhatunk azzal, hogy az oldal személyes adatok megadását kéri például a honlapon való regisztrációhoz vagy a vásárláshoz. Előfordulhat azonban, hogy olyan adatok közlését is kéri az oldal, amely nem szükséges vagy nem feltétlenül szükséges. Milyen személyes adatokat kérhet a webáruház? Milyen tájékoztatást kell adnia az adatkezelőnek?    

Melyek a személyes adatok?

A személyes adatok körét a törvény szélesen határozza meg.

Személyes adat minden az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat, és ebből levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Így tehát nem csupán a természetes személyazonosító adatokat (név, születési idő, anyja neve stb.) tekintjük ilyen adatnak. Tulajdonképpen bármilyen információ az, amely egy adott személlyel kapcsolatos, legyen szó akár

 • az illető valamely állapotáról (fizikai, szellemi),
 • valamely véleményéről (pl. politikai)
 • bármilyen hovatartozásáról.

Ezek az adatok mindaddig megőrzik a személyes adat jellegüket, amíg a meghatározott személyre visszavezethetőek. Tehát az adott személlyel való kapcsolatuk fennmarad vagy ez a kapcsolat helyreállítható.

Az önkéntes hozzájárulás önmagában nem elegendő

A webáruházak használata során az adatkezelés alapja a vásárló önkéntes hozzájárulása. A weboldal használója hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait kezeljék. Ezt a hozzájárulást rendszerint a weboldalra való regisztrációval vagy más módon (például a rendelés leadásakor) adja meg a vásárló.

Azonban önmagában az adatkezeléshez való hozzájárulás nem teszi jogszerűvé az adatkezelést. Ugyanis az adatkezelésnek meg kell felelni a célhoz kötöttség elvének is.

Ez azt jelenti, hogy

 • személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • Továbbá csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • Ezen adat is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A weboldalak, webáruházak adatkezelése során is be kell tartani a célhoz kötöttség elvét.

A webáruházban való vásárláskor csak olyan személyes adat megadása kérhető a vásárlótól, amely az adatkezelés céljának eléréshez – azaz a megrendelés teljesítéséhez – szükséges. Így például a legtöbb esetben nem tehető kötelezővé a születési idő megadása. Akár a telefonszám megadása sem lehet kötelező, hiszen például személyes átvételnél rendszerint nem indokolt, hogy a vásárló előre megadja a telefonszámát. Ezek nem elengedhetetlenül szükségesek a megrendelés teljesítéséhez.

Érdemes arra is ügyelni, ha a weboldal használata és a vásárlás nem igényel folyamatos regisztrációt, akkor az egyszeri vásárláskor megadott adatainkat a megrendelés teljesítése után a weboldal üzemeltetője (az adatkezelő) köteles törölni, mivel az adatkezelés célja teljesült.

Szintén nem jogszerű, ha a weboldalon való regisztrációval az érintett személy automatikusan feliratkozik a weboldal üzemeltetőjének hírlevelére vagy promóciós anyagaira.

Ezek a regisztrációtól vagy a vásárlástól eltérő adatkezelési célok, így ezekhez önálló hozzájárulás szükséges a vásárló részéről. Azaz lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a vásárló külön jelölje meg, hogy kér-e promóciós megkereséseket.

Tájékoztatási kötelezettség a személyes adatok körében

Az adatainkat kezelő weboldal az adatkezelés megkezdése előtt részletes tájékoztatást köteles adni. Ez rendszerint egy adatkezelési tájékoztató formájában szokott megtörténni. Általában nem elég, ha a tájékoztató csak valahol megtalálható a honlapon.

Az adatkezeléssel érintett látogató számára – például a regisztráció alkalmával – kifejezetten elérhetővé kell tenni a tájékoztatót, és nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatót megismerte (például a megfelelő rubrika kipipálásával).

A tájékoztatásnak érthetően és áttekinthetően kell tartalmaznia:

 • az adatkezelő személyének, elérhetőségeinek megjelölését,
 • az adatkezelés célját és jogalapját (önkéntes vagy kötelező adatkezelés),
 • a kezelt személyes adatok körét,
 • az adatkezelés időtartamát,
 • az adatokhoz hozzáférők körének megjelölését.
 • tájékoztatást az adatfeldolgozó esetleges igénybevételéről,
 • az adatbiztonsági intézkedésekről, valamint
 • az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: