Az egyszerűsített végelszámolás a fizetésképtelennek nem minősülő cégek megszüntetésének leggyorsabb módja. 2018. július 1-től a cégtörvény módosítása jelentős változásokat hozott a cégek egyszerűsített végelszámolásának szabályozásában. A változások alapvetően a cégek megszüntetésének további egyszerűsítését szolgálják. Melyek az egyszerűsített végelszámolás legfontosabb változásai?

Ki jogosult egyszerűsített végelszámolásra?

2018. július 1. előtt a cég egyszerűsített végelszámolással való megszüntetésére csak közkereseti társaság, betéti társaság, vagy egyéni cég esetén volt lehetőség. A magyar cégállomány igen jelentős részét kitevő korlátolt felelősségű táraságok (kft) nem szűnhettek meg ilyen módon, ahogy a részvénytársaságok sem.

A módosítás után már bármely olyan cég igénybe veheti az egyszerűsített végelszámolás lehetőségét, amely a számviteli törvény szerint nem kötelezett könyvvizsgálatra. Tehát adott esetben a kft-k és rt-k is.

Nem változott az a törvényi feltétel, hogy az egyszerűsített végelszámolást a kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell fejezni.

Bejelentési kötelezettség, hirdetmény 

Jelentős változás, hogy a cégeknek egyszerűsített végelszámolással való megszűnés esetén nem kell végelszámolót kijelölniük. Ugyanis az új szabályozás szerint ebben az esetben a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el.

Ha például egy kft. egyszerűsített végelszámolását határozza el, akkor az ügyvezető vezető tisztségviselői megbízatása ezzel nem szűnik meg automatikusan. Továbbra is ő marad a vezető tisztségviselő, aki a végelszámolói feladatokat is ellátja.

Az eddigiekhez képest szintén változás, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindítását az adóhatósághoz kell bejelenteni, amely értesíti a cégbíróságot.

A cégbíróság az adóhatóság értesítése alapján jegyzi be a cégjegyzékbe az egyszerűsített végelszámolás kezdetét, és tünteti fel a cégnév mellett a végelszámolásra utaló toldatot. A cégbíróság szintén az adóhatóság értesítése alapján teszi közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról szóló közleményt a Cégközlönyben. A közlemény közzététele eddig a végelszámoló feladata volt, ezt a feladatot ezentúl átveszi a cégbíróság.

Az egyszerűsített végelszámolás befejezése

A cég az egyszerűsített végelszámolás befejezését szintén az adóhatóságnak jelentheti be. Az adóhatóság a bejelentésről automatikusan értesíti a cégbíróságot.

A cégbírósághoz a cégnek elektronikus úton csak a legfőbb szerv által elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, valamint azt a határozatot kell benyújtania, amelyben az adóbevallások, illetve a további végelszámoláshoz szükséges dokumentumok elfogadásra kerültek.

Szintén az egyszerűsítést szolgálja, hogy a vagyonfelosztási javaslat, és a határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta kitöltésével készíthető el. Ha az adóshatóság általi értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörtént, akkor a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből, feltéve hogy a végelszámolás szabályszerűen került befejezésre.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: