Milyen változások léptek életbe az egyszerűsített végelszámolás szabályaiban?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Társasági jog

Az egyszerűsített végelszámolás a fizetésképtelennek nem minősülő cégek megszüntetésének leggyorsabb módja. 2018. július 1-től a cégtörvény módosítása jelentős változásokat hozott a cégek egyszerűsített végelszámolásának szabályozásában. A változások alapvetően a cégek megszüntetésének további egyszerűsítését szolgálják. Nézzük meg, melyek az egyszerűsített végelszámolás legfontosabb változásai

Ki jogosult egyszerűsített végelszámolásra?

2018. július 1. előtt a cég egyszerűsített végelszámolással való megszüntetésére csak közkereseti társaság, betéti társaság, vagy egyéni cég esetén volt lehetőség. A magyar cégállomány igen jelentős részét kitevő korlátolt felelősségű táraságok (kft) nem szűnhettek meg ilyen módon, ahogy a részvénytársaságok sem. A módosítás után már bármely olyan cég igénybe veheti az egyszerűsített végelszámolás lehetőségét, amely a számviteli törvény szerint nem kötelezett könyvvizsgálatra, tehát adott esetben a kft-k és rt-k is.

Nem változott az a törvényi feltétel, hogy az egyszerűsített végelszámolást a kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell fejezni.

Bejelentési kötelezettség, hirdetmény 

Jelentős változás, hogy a cégeknek egyszerűsített végelszámolással való megszűnés esetén nem kell végelszámolót kijelölniük. Ugyanis az új szabályozás szerint ebben az esetben a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el. Ha például egy kft. egyszerűsített végelszámolását határozza el, akkor az ügyvezető vezető tisztségviselői megbízatása ezzel nem szűnik meg automatikusan, hanem továbbra is ő marad a vezető tisztségviselő, aki a végelszámolói feladatokat is ellátja.

Az eddigiekhez képest szintén változás, hogy az egyszerűsített végelszámolás megindítását az adóhatósághoz kell bejelenteni, amely értesíti a cégbíróságot. A cégbíróság pedig az adóhatóság értesítése alapján jegyzi be a cégjegyzékbe az egyszerűsített végelszámolás kezdetét, és tünteti fel a cégnév mellett a végelszámolásra utaló toldatot. A cégbíróság szintén adóhatóság értesítése alapján teszi közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról szóló közleményt a Cégközlönyben. A közlemény közzététele eddig a végelszámoló feladata volt, ezt a feladatot ezen túl átveszi a cégbíróság.

A végelszámolás befejezése

A cég az egyszerűsített végelszámolás befejezését szintén az adóhatóságnak jelentheti be. Az adóhatóság a bejelentésről automatikusan értesíti a cégbíróságot. A cégbírósághoz a cégnek elektronikus úton csak a legfőbb szerv által elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, valamint azt a határozatot kell benyújtania, amelyben az adóbevallások, illetve a további végelszámolásához szükséges dokumentumok elfogadásra kerültek. Szintén az egyszerűsítést szolgálja, hogy a vagyonfelosztási javaslat, és a határozat kizárólag a jogszabályban meghatározott iratminta kitöltésével készíthető el. Ha az adóshatóság általi értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörtént, akkor a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből, feltéve hogy a végelszámolás szabályszerűen került befejezésre.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Címkék: , , ,

Trackback az Ön honlapjáról.

Dr. Szabó Gergely

Dr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége

  • Címünk: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. IV/1.
  • Telefon/Fax: 06-1-266-66-21
  • Mobil: 06-30-692-93-92
  • E-mail: info(kukac)kocsis-iroda.hu
  • Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.