Tudta Ön, hogy Önnek vannak emberi jogai? Olyan jogok, melyek függetlenek bármilyen politikai, társadalmi hatalomtól? Melyek Önt születésétől fogva megilletik függetlenül attól, hogy a Földön hol él, mi a foglalkozása, mik a nézetei, miben hisz és miben nem? Mindenkinek joga van…

Mindenkinek jog van: az emberi jogok elismerése

Az emberi jogok a múlt században, 1948. december 10-én az ENSZ révén kerültek rögzítésre az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában.

30 különböző emberi jogot határoztak meg, mely mindenkit kivétel nélkül megillet, legyen akár gyermek, akár felnőtt. Azóta december 10-e, minden évben az emberi jogok napja.

Mindenkinek joga van: néhány a legfontosabb emberi jogaink közül

  • Minden egyes ember szabadnak születik, egyenlő jogokkal és méltósággal.
  • Minden személynek joga van az élethez, szabadsághoz, személyi biztonsághoz. Senkit sem lehet rabszolgaságban, szolgaságban tartani, vagy éppenséggel kínvallatásnak, kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.
  • A törvény előtt mindenki egyenlő és joga van jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan megtárgyalja. Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni. Mindenkit ártatlannak kell tekinteni, amíg bűnösségét bíróság jogerősen meg nem állapította.
  • Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni.
  • Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani. Mindenkinek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni. Jogunk van az üldözés elől más országban menedéket keresni. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
  • Minden férfinak és nőnek joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek egyenlő jogai vannak.
  • Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Véleményét bárki szabadon kinyilváníthatja. Mindenkinek joga van békés célok érdekében gyülekezni és egyesülni.
  • Mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz, munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez. Az egyenlő munkáért bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bér jár.
  • Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz.
  • Minden személynek joga van az oktatáshoz. Az elemi és alapvető oktatásnak ingyenesnek kell lennie. Jogunk van a kulturális életben való szabad részvételhez, a művészetekhez.

Ismerjük meg emberi jogainkat!


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: