A szellemi tulajdon védelme magában foglalja az iparjogvédelmet és a szerzői jogokat. Az iparjogvédelem körében többek között a védjegy, a használati minta, a dizájn védelme mellett a szabadalmi oltalom az egyik alapvető forma. Nem minden újdonság kaphat azonban szabadalmi védelmet, hanem csak azok, amelyek találmánynak minősülnek. Mi tekinthető szabadalmazható találmánynak? Hogyan szerezhető szabadalom? 

A szabadalmazható találmány 

Szabadalmi oltalmat találmány kaphat. A találmány egy termékre vagy eljárásra vonatkozó új műszaki megoldást jelent.

Nem számít találmánynak például a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program.

Nem minden találmány szabadalmazható.

Egy találmányra akkor szerezhető szabadalmi oltalom a technika bármely területén, ha a találmány új, feltalálói tevékenységen alapul, és iparilag alkalmazható.

  • A találmány újdonsága azt jelenti, hogy nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja (rendszerint a szabadalmi bejelentés napja) előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.
  • Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest az adott műszaki területen jártas szakember számára nem nyilvánvaló.
  • Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható, illetve használható.

A szabadalom

Fontos tudni, hogy a szabadalom mindig meghatározott földrajzi területre, országra vonatkozik.

A hazai szabadalmi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt zajlik. Itt lehet belföldi eljárással szabadalmat szerezni Magyarország területére. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a találmányt közvetlenül valamely külföldi államban szabadalmaztassák.

Az egész világra kiterjedő szabadalom egy eljárásban nem szerezhető. Vannak azonban olyan nemzetközi egyezmények, amelyek lehetővé teszik, hogy egyidejűleg több országban szerezzen a bejelentő szabadalmi oltalmat. Az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján lehet európai szabadalmi oltalmat kapni az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) eljárása során. A Nemzetközi Szabadalmi Egyezmény alapján az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) előtti eljárásban lehet nemzetközi szabadalmat szerezni.

A szabadalmi eljárás

A szabadalmi eljárás általában összetett, alapos felkészülést és dokumentációt igénylő eljárás. Akár több évig is húzódhat.

Az eljárás legfontosabb dokumentuma a szabadalmi leírás. Ez a szabadalmazni kívánt találmány leírását és az ún. igénypontokat tartalmazza.

A leírás tartalmazza többek között

  • az érintett műszaki terület pontos meghatározását,
  • a technika állásának bemutatását,
  • a találmánnyal megoldandó feladat megjelölését és a feladat megoldását,
  • a találmány megvalósítási módjának részletes ismertetését és a hozzá fűződő előnyös hatások bemutatását.

A szabadalmi igénypontok kiemelten fontos részei a szabadalmi leírásnak. Csak az áll szabadalmi oltalom alatt, amit az igénypontok meghatároznak. Az igénypont a találmánytól függően termékre, berendezésre, eljárásra, és alkalmazásra fogalmazható meg. Az igénypontok terjedelmének meghatározása fontos, mivel a túl tág terjedelmű igénypont ahhoz vezethet, hogy más oltalomba ütközik, a túl szűk körű meghatározás viszont könnyebben kijátszhatóvá teszi az oltalmat.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: