A leltárhiányért való felelősség a munkavállaló fontos kötelezettségei közé tartozik. A leltárhiány akár ahhoz is vezethet, hogy a munkavállaló a leltárhiány teljes összegét köteles megtéríteni akkor is, ha a hiány kialakulásában nem vétkes Mi a leltárhiány? Mire szolgál a leltárfelelősségi megállapodás?

Mi a leltárhiány?

Leltárhiány szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) keletkezhet.

Leltárhiányról csak abban az esetben beszélhetünk, ha a hiány ismeretlen okból keletkezett.

Ha a készlethiányt például tűzeset, lopás, rongálás vagy más károsító magatartás okozta, akkor nem lehet szó leltárhiányról. Szintén nem számít leltárhiánynak, ha a hiány oka például a hibás bizonylatolás. Ezekben az esetekben a kár megtérítésére a kárt okozó személy köteles.

Leltárhiánynak csak olyan készlethiány minősülhet, ami az ún. forgalmazási veszteséget meghaladja.

Forgalmazási veszteségnek (más néven: káló) a készletben való természetes mennyiségi csökkenést (pl. párolgás) és a kezeléssel járó veszteséget (pl. törés, kopás) nevezzük. A forgalmazási veszteség miatt előállt hiányt nem lehet a dolgozóra terhelni.

A munkáltató határozza meg azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás vagy a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség számolható el. A forgalmazási veszteség elszámolható mértékét a munkáltató határozza meg. Ez történhet például százalékos mértékben vagy más arányszámmal. Különösen indokolt esetben kizárható a forgalmazási veszteség elszámolása, például a készletben lévő áruk jellegére, értékére tekintettel.

Mire szolgál a leltárfelelősségi megállapodás?

A leltárhiányért való felelősség alapja a leltárfelelősségi megállapodás. E megállapodás nélkül nem lehet szó arról, hogy a dolgozó a hiányért leltárfelelősséggel tartozzon.

A leltárfelelősségi megállapodás nem minden, a munkavállalónál keletkező készlethiányért való felelősségre vonatkozik. A megállapodás csak a leltárhiányért való felelősséget foglalhatja magában.

A megállapodás a munkáltató és a munkavállaló között jön létre. A megállapodást kötelező írásba foglalni, ennek hiányában a leltárfelelősségi megállapodás érvénytelen.

A megállapodásban meg kell határozni a leltári készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló felelősséggel tartozik.

A csoportos leltárfelelősségi megállapodás

Előfordulhat, hogy a leltári készletet több munkavállaló is kezeli. Ebben az esetben velük csoportos leltárfelelősségi megállapodást is lehet kötni.

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a megállapodásban meg kell határozni azokat a munkaköröket is, amelyek betöltésének megváltozásakor leltározást kell tartani.

A leltárfelelősségi megállapodás megszűnése

A leltárfelelősségi megállapodást a munkavállaló indoklás nélkül írásban felmondhatja.

A felmondás a leltáridőszak utolsó napjára szólhat.

Ha a munkavállalók csoportos leltárfelelősségi megállapodást kötöttek, akkor az egyikük felmondása csak a felmondást közlő munkavállaló tekintetében szünteti meg a megállapodást.

A leltárfelelősségi megállapodás megszűnik abban az esetben is, ha a munkavállaló munkakörének megváltozása folytán már nem kezeli a leltári készletet.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: