A gazdasági társaságok működése során a társaság tagjainak egymás közötti viszonyát, illetve a tagok és a társaság viszonyát alapvetően a társaság létesítő okirata, valamint a Polgári Törvénykönyv szabályozza. Lehetnek azonban olyan megállapodások és kötelezettségvállalások, amelyeket a tagok nem kívánnak a nyilvánosság elé tárni. Ilyen esetben kerülhet sor az ún. szindikátusi szerződés megkötésére.

A létesítő okirat 

A gazdasági társaságok létesítő okirata (társasági szerződés, alapszabály) olyan alapvető dokumentum, ami a társaság alapításának, szervezetének és működésének legfontosabb szabályait tartalmazza.

Ennek megfelelően például a korlátolt felelősségű társaságot létrehozó társasági szerződés tartalmazza többek között:

  • a törzstőke mértékét és összetételét,
  • az üzletrészekre vonatkozó szabályokat,
  • a társaság belső szervezetére és vezető tisztségviselőire vonatkozó rendelkezéseket
  • a tagok alapvető jogait és kötelezettségeit (szavazatok, osztalék, vagyoni hozzájárulási kötelezettség stb.).

A Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaságok törvényben foglalt szabályaitól a tagok a létesítő okiratban eltérjenek. Kivételt képez, ha a törvény kifejezetten tiltja az eltérést, vagy ha a törvénytől való eltérés a társaság hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sértené. Nem lehet eltérni a törvénytől akkor sem, ha az eltérés a társaság törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

A szindikátusi szerződés  

A gazdasági társaság létesítő okirata nyilvános, tehát annak tartalmát a cégbíróságon keresztül bárki megtekintheti és megismerheti.

Előfordulhat, hogy a tagok akár egymás közötti viszonyukban, akár a társasággal fennálló kapcsolatukban olyan megállapodásokat is kívánnak kötni, amelyeket nem kívánnak a nyilvános létesítő okirat részévé tenni. Ekkor a tagok a létesítő okiraton kívül is megállapodhatnak egymással. Az ilyen szerződéseket szokás szindikátusi szerződéseknek nevezni.

A szindikátusi szerződés egy rendhagyó szerződéstípus, amelynek külön szabályait hiába keressük a Polgári Törvénykönyvben. A törvény e szerződést nem szabályozza a külön nevesített szerződések között.

A szindikátusi szerződésben sokféle megállapodás köthető.

  • Így a például a tagok kötelezettséget vállalhatnak jövőbeli tőkebefektetésekre, ezek ütemezésére.
  • A szindikátusi szerződés tartalmazhat a társaság működésére vonatkozó stratégiai, versenytilalmi, titoktartási vagy – épp ellenkezőleg – információ megosztási kötelezettségeket.
  • Az ilyen típusú szerződések gyakran tartalmaznak a befektetők vagy az alapítók érdekeinek védelmét szolgáló háttér megállapodásokat, mint például a társasági részesedésekre vonatkozó együttértékesítési jogot vagy kötelezettséget (ún. tag-along vagy drag-along jog).

Összességében elmondható, hogy a tagok számára jogi szempontból sokkal biztosabb, ha e megállapodásokat a társasági szerződésben rögzítik, mivel ebben az esetben jogi eszközökkel való kikényszerítésük is jóval biztosabb. A szindikátusi szerződéshez inkább olyan esetekben érdemes fordulni, ha valóban fontos a megállapodás titokban tartása, vagy ha a megállapodás olyan kérdéseket rendez, amelyekről a törvény egyébként sem rendelkezik a társasági szabályok között.

A szindikátusi szerződés kikényszeríthetősége

A szindikátusi szerződés egyik alapvető kérdése, hogy miként érhető el az abban foglalt kötelezettségek kikényszerítése, ha az érintett tag a kötelezettségét megsérti. A szindikátusi szerződés ugyanis nem része a társaság létesítő okiratának. Ezért a társasági jog eszközeivel nem is lehet a tartalmát közvetlenül kikényszeríteni. Ehelyett a polgári jogi szerződésekre vonatkozó egyéb biztosítékok és más közvetett eszközök jöhetnek szóba.

  • A tipikus eszköz a szindikátusi szerződésben foglalt kötelezettség kikényszerítésére a kártérítés. Ez leggyakrabban kötbér formájában jelenik meg. Ebben az esetben, ha a tag megszegi a szerződésben foglaltakat, köteles kötbért fizetni a többi tag részére.
  • A kötelezettség megszegése esetére szóba jöhet például olyan megállapodás is, hogy az érintett tag kötelezettsége ennek hatására még terhesebbé válik vagy elveszít valamely jogot, amelyet addig a szerződés biztosított számára.
  • Az is lehetséges, hogy amíg az érintett tag nem teljesít, addig a többi tag is mentesül valamely kötelezettsége alól e taggal szemben.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: