Előfordulhat, hogy valaki olyan ingatlant kíván megvásárolni, amelynek a tulajdonosával szemben tartozások miatt végrehajtási eljárás van folyamatban. Ebben az esetben a vevő alapvető érdeke, hogy az ingatlan tehermentesen kerüljön a tulajdonába. Mire ügyeljünk, ha végrehajtás alatt álló ingatlant vásárolnánk? Hogyan érhető el a végrehajtási jog törlése? Mire kell figyelnie a vevőnek?  

A végrehajtási jog

Ha egy ingatlan tulajdoni lapjára végrehajtási jog került bejegyzésre, akkor az ingatlan tulajdonosával szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, amelynek során a végrehajtó az ingatlant lefoglalta. A lefoglalást követheti az ingatlan árverésen való értékesítése.

A végrehajtási jognak van egy olyan tulajdonsága, hogy mindig az adott dolgot terheli, és nem pedig a személyt. Ez azt jelenti, hogy nem kizárt a végrehajtás alatt lévő ingatlan átruházása sem.

Ebben az esetben az új tulajdonos is köteles tűrni az ingatlanból való végrehajtást, például árverés formájában.

A törvény egy olyan korlátot állít fel, hogy a lefoglalt ingatlanra jogot (pl. tulajdonjogot, jelzálogjogot stb.) csak azzal a feltétellel lehet szerezni, hogy az a végrehajtást kérő végrehajtási jogát nem sérti, és a végrehajtás célját nem hiúsítja meg. A tulajdonjog átruházása rendszerint nem sérti a végrehajtás célját, hiszen az új tulajdonosnak is tűrnie kellene az eljárást. Viszont sérthetné például a végrehajtást kérő érdekét a jelzálogjog utólagos bejegyzése. Ugyanis, akinek a javára a jelzálogjog szól, az előbb juthatna a pénzéhez, mint az egyszerű végrehajtást kérő.

Mire kell ügyelni végrehajtás alatt álló ingatlan esetén?

Az előzőekből nyilvánvaló, hogy végrehajtási joggal terhelt ingatlan esetén arra kell legjobban vigyázni, hogy a vevő tehermentes ingatlanhoz jusson.

Ha ugyanis végrehajtási joggal terhelten kerül sor az ingatlan megvételére, akkor a tulajdonosváltozás miatt nem szűnik meg automatikusan a végrehajtási jog. Az az új tulajdonos ingatlanát is változatlanul terhelni fogja. Amennyiben pedig az adásvételkor az ingatlan tulajdoni lapján a végrehajtási jog szerepel, és a felek nem állapodnak meg a tehermentesítésben, akkor az új tulajdonos sem hivatkozhat arra, hogy a végrehajtási jogról nem tudott.

Más eset, ha az eladó megtéveszti a vevőt a végrehajtás tekintetében. Ilyenkor a vevőnek joga van a szerződés megtámadására vagy szavatossági igényének érvényesítésére. Ritkábban, de előfordulhat, hogy a vevő kifejezetten a teher tudatában veszi meg az ingatlant. Ekkor a felek a vételárat is ennek megfelelően határozzák meg.

Hogyan tehermentesítsük a végrehajtás alatt álló ingatlant?

Az egyik alapvető jogi biztosíték a vevő számára, hogy az adásvételi szerződések egyik szokásos eleme. Ez azt tartalmazza, hogy az eladó per- teher- és igénymentes tulajdonjogot ruház át a vevőre, amiért szavatosságot vállal. Ha ennek ellenére teher marad az ingatlanon, akkor az új tulajdonosnak megvan a lehetősége, hogy szavatosság keretében követelje a tehermentesítést vagy a saját maga által erre fordított összeget hajtsa be az eladótól. Azonban ennél jobb megoldás, ha már az adásvétel folyamatában a lehető legjobban biztosítjuk, hogy a vevő tehermentes tulajdont kapjon.

Az ingatlan tehermentesítése rendszerint a vevő által fizetett vételárból történik. Ennek során ügyelni kell arra, hogy az eladónak ne adjunk át pénzt abból a célból, hogy abból majd ő tehermentesítse az ingatlant.

Azaz ne bízzuk rá, hogy a pénzt maga fizesse be a végrehajtónak.

  • A gyakorlatban ez úgy szokott történni, hogy a végrehajtási jog törléséhez szükséges összeget közvetlenül a vevő (vagy a hitelt folyósító bank) utalja át a végrehajtó számlájára.
  • Történhet úgy is, hogy az összeg a vevő által elhelyezett ügyvédi letétből kerül kifizetésre.

A tehermentesítéshez szükséges összegről pedig a végrehajtó ad igazolást, az eladó által bemondott összegnek nem feltétlenül kell hinni. Ha pedig a terhek törléséhez szükséges nyilatkozat kiadásra került, akkor történhet a fennmaradó vételár kifizetése a vevőnek. Ha a teljes vételár sem fedezi az eladó tartozását, akkor az eladáshoz rendszerint a végrehajtást kérő külön hozzájárulása szükséges.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: