Hitelszerződéseknél gyakran előfordul, hogy a pénzintézet csak akkor ad kölcsönt, ha az adós mellett adóstársak is belépnek a szerződésbe. Az adóstársat sokszor összekeverik a kezessel vagy a jelzálog-kötelezettel. Mit vállal az, aki adóstársul szegődik egy hitelszerződésnél? Mi a következménye az adástársa nézve, ha a törlesztést nem fizetik?  

Az adóstársak szükségessége

Adóstárs bevonását a kölcsönszerződésbe több okból is szükségesnek tarthatják a pénzintézetek. Ennek egyik oka lehet, hogy az adós jövedelme önmagában nem megfelelő az igényelt hitelösszeghez, ezért még egy személy jövedelme szükséges.

Rendszerint kötelezően adóstársként kerül feltüntetésre a hitelszerződésben az adós házastársa vagy élettársa.

Ha pedig haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan a kölcsön fedezete, akkor a haszonélvezőt is adóstársként vonják be a szerződésbe.

Adósok vagy adóstársak?

Az adóstárs elnevezés általában megtévesztő lehet, mert abból úgy tűnhet, hogy az adóstárs esetleg csak másodlagosan felel a tartozásokért.

Valójában a legtöbb esetben az adós és az adóstárs egyformán kötelesek a kölcsön visszafizetésére. Ezt szaknyelven ún. egyetemleges kötelezettségnek nevezik.

Egyetemleges kötelezettség esetén az adós és az adóstárs is a teljes összeggel tartoznak, azaz nem fizetés esetén a teljes összeg bármelyiküktől követelhető. A gyakorlatban így hiába az adós számlájáról történik a törlesztés, mivel az elmaradásért mindketten egyformán felelnek.

Az adóstárs kötelezettsége ugyanolyan súlyú, mint az adósé, semmivel sem egyszerűbb a helyzete.

Természetesen jogilag nem kizárt az olyan szerződés, amelyben a hitelező felé az adóstárs csak a ráeső résszel felelne, azonban a gyakorlatban ritkán köttetik ilyen szerződés.

Adóstárs vagy kezes

  • A kezes helyzete annyiban más, mint az adóstársé, hogy a kezes akkor köteles megfizetni a tartozást, ha az adóstól nem lehetett behajtani. Ha azonban a kezes készfizető kezességet vállalt, akkor az adós nem fizetése esetén vele szemben is azonnal lehet követelni a tartozást. Ilyenkor nem kell megvárni az eredménytelen behajtást. Ezért ebből a szempontból az adóstárs és a készfizető kezes igen hasonló helyzetben van.
  • A jelzálog-kötelezett annyiban különbözik az előbbiektől, hogy ő csak a jelzáloggal terhelt ingatlanával felel a ki nem fizetett tartozásért, míg az adóstárs és a kezes teljes vagyonukkal.
  • Az adós és az adóstárs egymás közötti viszonyának a jellemzője, hogy egymás között egyenlően felelnek a tartozásért, amennyiben másként nem állapodtak meg. Ez azt jelenti, ha egyikük fizette ki a teljes tartozást, akkor ennek felét a másiktól követelheti. Természetesen figyelembe kell venni a felek közötti egyéb viszonyokat. Így például hiába az adósként szereplő férj fizette ki jövedelméből a teljes hitelt, nem követelheti a felét az adóstárs feleségtől, mivel a házastársi vagyonközösség miatt a férj jövedelme is közös vagyon. Tehát az abból való kifizetés is közös teljesítés volt.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: