A kötbér egyre elterjedtebb a szerződések körében. Legalábbis azoknál a szerződéseknél, melyet a felek valóban átgondoltan, jogi szempontból is szakszerűen készítenek, készíttetnek el. Mi ennek az oka?

A kötbér szerepe

Azon túl, hogy leegyszerűsíti a későbbi viták rendezését, fontos szerepe van abban is, hogy a szerződő feleket a megfelelő és határidőben történő teljesítésre sarkallja. Nem mindegy azonban, hogy hogyan is használjuk, hogy valóban elérjük vele a célt. A cél egyrészt a megfelelő teljesítésre való ösztönzés, másrészt a bekövetkezett károk enyhítése, a jogok érvényesítésének megkönnyítése.

A kötbér főbb ismérvei

A kötbért minden esetben írásban kell kikötni. Amennyiben kikötöttük és a másik fél szerződésszegést követ el, abban az esetben követelhető a meghatározott összeg.

Akkor, ha a késedelem nem róható fel a szolgáltató, teljesítő félnek, kötbérrel sem sújthatjuk. Vagyis nem keletkezik automatikusan jogunk rá, ha nem teljesítenek nekünk a szerződés szerint. Szükséges hozzá, hogy a szerződésszegés a másik félnek felróható legyen.

Mire köthető ki?

Többféle szerződésszegést is követhet kötbér fizetési kötelezettség.

Leggyakoribb esetei

  • a késedelmi,
  • nem-teljesítési illetve
  • a hibás teljesítés esetén járó kötbér.

Át kell azonban gondolnunk, hogy mikor milyen típusú kötbért kötünk ki a szerződésben, mert a szabályok eltérőek. Ha például nem-teljesítés esetére szólót kötöttünk ki, és ezt érvényesítjük is, akkor már a teljesítést nem követelhetjük. A késedelmi kötbérnél azonban a fizetés mellett még teljesítenie is kell szerződő partnerünknek.

Fontos az is, hogy ne legyünk túl mohók sem, mert a túlzott mértékű kötbért a bíróság mérsékelheti.

Mindenképpen kell, hogy kárunk keletkezzen?

A tényleges kár nem feltétel, vagyis ha a másik fél felróható módon megszegte a szerződést, mert például késve szállított, és a szerződésben kikötöttük a késedelmi kötbért, akkor követelhetjük azt a késlekedő féltől. Nem kell igazolnunk felé, hogy a késése milyen kárt okozott nekünk.

Mi a helyzet, ha több a kárunk, mint a kötbér, amit követelhetünk?

Ekkor sem jártunk rosszabbul, hiszen a kötbéren felüli kárt is követelhetjük a szerződésszegő féltől. Itt azonban már bizonyítanunk kell, hogy mennyi a keletkezett kár összege. Vagyis ilyen esetben kérhetjük a szerződés szerinti kötbért, és az azon felüli kárunkat is.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: