Mit kell tudni a fogyasztói kezességről?

Szerző: Dr. Szabó Gergely Dátum: Kategória: Polgári jog, Szerződések joga

Aki kezességet vállal más tartozásáért jelentős terhet vállal magára. Az új Polgári Törvénykönyv ezért különleges rendelkezéseket tartalmaz arra az esetre, ha fogyasztónak számító személy vállal kezességet. Ebben az esetben a fogyasztót terhelő kockázatok mérséklésére törekszik a törvény a fogyasztói kezesség szabályozásával. Mit kell tudni a fogyasztói kezességről?

Mit értünk kezesség alatt?

A kezes arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kötelezett nem teljesít, akkor maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Tehát a kezes más személy tartozását vállalja teljesíteni, arra az esetre, ha e személy maga nem teljesíti a tartozást. Kezességet nem csak egy már fennálló, hanem egy jövőbeli, feltételesen bekövetkező pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására is lehet vállalni.

A kezesség gyakran alkalmazott formája a készfizető kezesség. A készfizető kezesnek annyival nehezebb a helyzete az egyszerű kezesnél, hogy nem követelheti, hogy a jogosult először a kötelezettől kísérelje meg behajtani a követelését. Így készfizető kezesség esetén a jogosult akár rögtön a kezestől követelheti a teljesítést, kihagyva a követelés eredeti kötelezettjét.

Kit tekintünk fogyasztónak?

A kezesség tekintetében a fogyasztó olyan természetes személy (azaz ember), aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vállalt kezességet. Tehát nem annak a szerződésnek kell fogyasztói szerződésnek lennie, amelynek a biztosítására a kezesség létrejött, hanem az a lényeg, hogy a kezes legyen olyan személy, aki fogyasztó. Így például ha valaki magánszemélyként egy cég által kötött kölcsönszerződés kapcsán vállal kezességet a cég fizetési kötelezettségéért, az fogyasztói kezesi szerződés, amennyiben a kezes üzleti tevékenysége, szakmája körén kívül vállalja ezt.

Nem számít fogyasztói kezességnek a magánszemély által vállalt kezesség, ha a kezes a kötelezett cég (vagy más szervezet) vezető tisztségviselője vagy többségi befolyással rendelkező tagja. Az előbbi példánál maradva, ha a cég kötelezettségéért kezességet vállaló személy a cég ügyvezetője, vagy olyan tagja, aki közvetlenül vagy közvetetten a szavazatok több mint felével rendelkezik, akkor nem beszélhetünk fogyasztói kezességről.

A fogyasztói kezesség többlet követelményei

Fogyasztó által vállalt kezesség esetén a törvény tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A fogyasztót a kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatni kell a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és a helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a hitelező előtt ismert különleges kockázatokról. Ennek elmaradása esetén a kezes határidő nélkül jogosult a kezesi szerződéstől elállni.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztását utóbb, a szerződés megkötését követő tájékoztatással már nem lehet pótolni. Amennyiben a kötelezettségnek különleges kockázata van, akkor nem elég ennek tényéről tájékoztatni a fogyasztót, hanem a kockázat jellegéről és előre látható mértékéről is tájékoztatni kell.

A fogyasztó általános jelleggel is vállalhat kezességet, azaz valakinek a jogosulttal szemben fennálló valamennyi kötelezettségéért vállalja a kezességet, vagy meghatározott jogviszony (pl. szerződés) alapján fennálló valamennyi kötelezettségéért vállal kezességet. Általános jelleggel vállalt kezesség esetén a kezesség akkor érvényes, ha a szerződésben meghatározták azt a legmagasabb összeget, amelynek erejéig a kezes felel a jogosult tartozásáért. Ez azt jelenti, ha például a fogyasztó az adósnak egy kölcsönszerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettségéért vállal kezességet, akkor összegszerűen meg kell határozni a kötelezettség maximális mértékét. Ennek hiányában a kezességi szerződés semmis.

Fontos tudni, hogy a fogyasztó által vállalt kezességet a korábbi Polgári Törvénykönyv nem különböztette meg, ezért e szabályok csak az új Polgári Törvénykönyv alapján létrejött kezességre érvényesek.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Címkék: , , , ,

Trackback az Ön honlapjáról.

Dr. Szabó Gergely

Dr. Szabó Gergely a Budapesti Ügyvédi Kamara által bejegyzett magyar ügyvéd. Szakterülete a polgári jog, peres eljárások, társasági és gazdasági jog, ingatlanjog, munkajog.

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége