Gyakori probléma, hogy a lakás megvásárlása után az új tulajdonos azzal szembesül, hogy az előző tulajdonostól egy vagy akár több céget is „örökölt”, amelynek székhelye a lakásba került bejelentésre. Az ilyen cégek címére érkező számtalan levél kellemetlenséget okoz. Ám, még az is előfordulhat, hogy az adóhatóság munkatársai kopognak be az új tulajdonoshoz a céget keresve. Mit tehetünk, ha az ingatlanba bejelentett cégek önként nem teszik át székhelyüket máshova? Mi a megoldás az illetéktelenül bejelentkezett cégekkel szemben?

A székhelyhasználati szerződés megszüntetése

Ingatlan vásárlás esetén célszerű már az adásvételi szerződésben nyilatkoztatni az eladót arról, hogy az ingatlan nem szolgál cég székhelyeként. Ezentúl az eladó vállalja, hogy az oda bejelentkezett cégek székhelyét megszünteti.

Abban az esetben, ha ez nem került rögzítésre az adásvételi szerződésben, és utóbb mégis észleljük, hogy cég bejelentett székhelye található az ingatlanunkban, akkor meg kell szüntetni a székhely használatát megengedő szerződést.

A cég számára az ingatlan székhelyként való használatát a tulajdonostól származó engedély biztosítja. Ez megjelenhet például bérleti szerződés, illetve a használatot ingyenesen vagy ellenszolgáltatásért megengedő más megállapodás formájában. A leggyakrabban előforduló eset, hogy az ingatlan tulajdonosa a saját cégét, esetleg rokonai, ismerősei cégét jelenti be az ingatlanba. Erre tekintettel ilyenkor általában térítésmentesen teszik lehetővé a cégnek a székhelyhasználatot. Az ilyen szívességi székhelyhasználatot lehetővé tevő megállapodást az ingatlan új tulajdonosaként bármikor megszüntethetjük.

Ha esetleg bérleti szerződés vagy más hasonló megállapodás engedi meg az ingatlan székhelyként való bejelentését, és erről az új tulajdonosnak tudomása van, akkor e szerződést kell felmondással megszüntetni.

Kinek küldjünk felszólítást illetéktelenül bejelentkezett cég esetén?

Mielőtt hosszadalmasabb jogi útra terelné a dolgot, az új tulajdonosnak érdemes egy felszólító levelet küldeni a cég részére. Ebben az említett módon közöljük, hogy az ingatlan székhelyként való használatához való hozzájárulást visszavonjuk, a székhelyhasználatra jogosító szerződést felmondjuk. Emellett felszólítjuk a céget, hogy a székhelyét helyezze át máshová.

Persze a felszólító levelet nem a cég székhelyének címére ildomos feladni, hiszen az pont az új tulajdonos lakásának címe. Ilyenkor az ügyvezető vagy a cégtulajdonos cégjegyzékbe bejegyzett, vagy általunk ismert saját lakcímére küldjük a levelet. Persze ezt akkor tudjuk megtenni, ha az ügyvezető címe nem azonos a cég székhelyével. Ha a két cím azonos, akkor kevésbé hivatalos út is megteszi. Például küldhetjük a felszólítást a cég cégjegyzékben található e-mail címére, az ügyvezető, cégtulajdonos e-mail címére, ha ezt ismerjük.

Törvényességi felügyeleti eljárás

Ha a felszólításra sem költözik el a cég, vagy egyáltalán nem sikerül a céget, vagy a volt tulajdonost elérni, akkor a cég székhelye szerinti Cégbíróságnál törvényességi felügyeleti eljárást kell kezdeményezni a cég ellen.

A kérelem lényege, hogy az ingatlan új tulajdonosaként a lakás székhelyként való használatát nem engedélyeztük a cégnek, illetve a korábbi székhelyhasználati engedélyt visszavontuk. Természetesen kérelmünket megfelelő dokumentumokkal alá kell támasztani. Így különösen mellékelni kell a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

A törvényességi felügyeleti eljárás rosszabb esetben sajnos nagyon hosszú ideig is elhúzódhat. Különösen akkor, ha a cég tagjait, ügyvezetőjét nem lehet elérni, vagy nem hajlandóak együttműködni a Cégbírósággal. Azonban végül, ha a cég nem hajlandó módosítani a társasági szerződését és új székhelyet bejelenteni, az mindenképpen a cég törléséhez fog vezetni. Természetesen ennek elintézéséig új tulajdonosként semmiképpen sem vegyünk át a cégnek küldött levelet. A cégtáblát, postaládára kiragasztott cégnevet pedig távolítsuk el.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: