A gazdasági életben a cégek a törvényes keretek között szabadon működhetnek. Előfordulhat azonban, hogy a cég döntései nem felelnek meg a jogi előírásoknak vagy a társasági szerződésnek. Ilyen esetekben a társaság működésébe bele lehet avatkozni annak érdekében, hogy a cég működése törvényes legyen. Milyen esetekben lehet jogorvoslatot kérni a cég döntései ellen? Miként történik a cég döntéseinek felülvizsgálata?     

Milyen döntések támadhatóak meg?

A cég tagjai vagy szervei által hozott határozatok megtámadását teszi lehetővé a Polgári Törvénykönyv. A cég tagjainak határozatai alatt lényegében a cég legfőbb szerveinek döntéseit kell érteni, így például a taggyűlés vagy a közgyűlés által hozott határozatokat. A cég szerveinek határozatai elsősorban a társaság ügyvezetését ellátó szervek döntését jelentik, így például az igazgatóság vagy az ügyvezető határozatait. Megtámadhatóak a felügyelőbizottság és más olyan szervek határozatai is, amelyet a cég társasági szerződése hoz létre.

A határozatokat abban az esetben lehet megtámadni, ha azok jogszabályba ütköznek, vagy sértik a cég létesítő okiratát (társasági szerződést, alapszabályt stb.). Ha a határozat nem ütközik jogszabályba vagy létesítő okiratba, hanem „csak” a cég tagjának érdekeit sérti, abban az esetben nem biztosított a megtámadás lehetősége. Így például, ha a kft. taggyűlése a jogszabályoknak megfelelően meghozott határozattal úgy dönt, hogy az adott évben nem fizet osztalékot a tagoknak. E határozatot nem támadhatja meg a tagok valamelyike azon az alapon, hogy sérelmesnek tartja, hogy nem fizet neki osztalékot a cég.

Hogyan történik a felülvizsgálat?

A cég határozatainak felülvizsgálatára a bíróság jogosult. Ha a tag meg kívánja támadni a határozatot, abban az esetben keresetet kell indítania a cég ellen a kérdéses határozat hatályon kívül helyezése iránt. A keresetet attól az időponttól számított 30 napon belül lehet elindítani, amikor az érintett tag jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.

Nem jogosult perindításra a tag, ha a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, azaz a határozat mellett szavazott. Kivétel ez alól, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

Milyen döntéseket hozhat a bíróság?

Ha a határozat jogszabályt sért vagy a cég létesítő okiratába ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a hatályon kívül helyezés nem elég, és a helyzet megoldására további intézkedésre van szükség a cég részéről, akkor elrendelheti, hogy a cég hozzon új határozatot. Ha a határozat által megvalósított jogszabálysértés, vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős súlyú és nem veszélyezteti a cég jogszerű működését, a bíróság csak megállapítja a jogsértés tényét és további intézkedést nem alkalmaz.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: