A karácsonyi vásárlási lázban különösen sok műszaki árut adnak el. Ezeket sokszor csak a vásárlást követő hetekben próbálják ki a megajándékozott rokonok, barátok. Mit tehetünk, ha a fa alá került ajándékról később kiderül, hogy hibás, nem működik, esetleg már a csomagból kibontva derül ki, hogy el van törve? Mit tehetünk a hibás termékekkel?

A jog szerint, ha valaki hibásan teljesít, ezért felelősséggel tartozik. Ezt a jogi felelősséget hívjuk szavatosságnak.

Mikor hibás a teljesítés?

Egy szerződés során  valaki hibásan teljesít, ha az a dolog nem felel meg a jogszabály vagy a felek közt létrejött szerződés előírásainak.

Nem megfelelő a termék minősége, mennyisége, nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeknek meg kellene felelnie a szokások, a kapott tájékoztató vagy éppen a reklám alapján. Például egy hűtőtől joggal várjuk el, hogy olyan hőmérsékleten hűtsön, amelyen ételeink nem romlanak meg. Egy felnőtt kerékpártól pedig elvárható, hogy egy felnőtt ember alatt ne essen szét.

Mi az a szavatosság?

A szavatosságnak két fajtája létezik.

  • Az egyik az úgynevezett kellékszavatosság, mely a termékekre vonatkozik, annak tulajdonságaira, mennyiségére stb.
  • A másik pedig az úgynevezett jogszavatosság, mely alapján a teljesítésre kötelezett fél felelősséggel tartozik az iránt, hogy a szerződés alapján járó jogok a teljesítés után bennünket megillessenek. Gondoljunk itt arra, hogy valaki elad nekünk egy szép családi házat. Épp beköltöznénk, mikor kiderül, hogy ott lakik benne az eladó édesanyja özvegyi haszonélvezet alapján, amelyre haláláig jogosult.

Tehát a teljesítésre kötelezett minden esetben felelősséggel tartozik a megfelelő teljesítésért.

Milyen jogok illetik meg azt, akinek hibásan teljesítettek? Melyek a szavatossági jogok?

  • Elsősorban kérni lehet a dolog kijavítását, vagy kicserélését. Ez az 1. szint. Itt viszont nem lehet alaptalanul aránytalan többletköltséget okozni a hibásan teljesítő félnek. Például, ha komplett bicikli volt az adásvétel tárgya, de rossz a bicikli csengője, nem lehet követelni az egész bicikli kicserélését.
  • Ha kijavításra vagy kicserélésre nincs mód, lehet élni az árleszállítás jogával, de törvény adta jog a szerződéstől való elállás is. Ez a 2. szint. Az elállás azt jelenti, hogy mindkét fél olyan helyzetbe kerül, mintha azt a szerződést soha meg sem kötötték volna. A vételár visszajár a vevőnek, az eladó részére pedig vissza kell szolgáltatni az adásvétel tárgyát. Mivel hibás volt a teljesítés, ilyenkor a visszaszolgáltatás természetesen a hibás dologra vonatkozik. A vevő nem tarthatja meg a hibás dolgot.

A szavatossági jogok csak ebben a sorrendben gyakorolhatók. A második szint nem előzheti meg az elsőt.

Mi a helyzet a levásároltatással, ha hibás a termék?

A minőségi kifogások rendezése során gyakran előfordul, hogy a kereskedő azzal a feltétellel veszi vissza a hibás árut, ha annak értékét a vevő az üzletben levásárolja.

A Polgári Törvénykönyv szerint, ha a vásárolt termék hibás, a vásárlót a törvényben foglalt, a fent bemutatott négy jog illeti meg.

A kereskedő nem kötelezheti vásárlóját arra, hogy levásárolja azt az összeget, amelyet szavatossági jogánál fogva vissza kellene kapnia.

A kereskedők levásároltatásra kötelező gyakorlata a hatályos jogszabályok alapján nem tekinthető jogszerűnek. Természetesen minden kereskedő megteheti azt, hogy felkínálja a levásárlás lehetőségét, ugyanis a törvény nem zárja ki, hogy a vásárló szabad akaratából éljen a felkínált lehetőséggel. Csak éppen nem kötelezhető rá.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: