Manapság a cégek és a magánszemélyek a fizetési kötelezettségeik jelentős részét banki átutalás útján teljesítik. Viszonylag gyakran előfordul, hogy az utalást indító fél téves számlaszámot ad meg az átutalási megbízásban. Emiatt lehetséges, hogy az átutalt összeg egy arra nem jogosult másik személy számlájára kerül. Mit tehetünk téves utalás esetén, amikor téves bankszámlára utaltunk?

Mit értünk téves utalás alatt?

Először érdemes tisztázni, hogy miről is van szó, amikor banki átutalásról beszélünk. Amikor pénzt utalunk át, az nem más, mint a pénzügyi szolgáltatónknak (pl. bank, takarékszövetkezet) adott megbízás arra, hogy a bankszámlánk terhére meghatározott összeget teljesítsen a kedvezményezett bankszámlája javára.

  • Téves utalásról szűkebb értelemben akkor beszélhetünk, ha az átutalt pénzösszeg a megbízásban tévesen magadott bankszámlaszám folytán egy másik kedvezményezett bankszámláján kerül jóváírásra.
  • Tágabb értelemben véve a téves utalás körébe tartoznak azon esetek is, amikor olyan bankszámla kerül megjelölésre az átutalási megbízásban, amely nem létezik, vagy korábban létezett, de már megszüntetésre került.

Téves utalás nem létező vagy megszűnt számla esetén

  • Amennyiben téves utalás történt, mindenekelőtt a megbízás törlését lehet megpróbálni, amennyiben azt a bank még nem teljesítette. Természetesen nem minden átutalásnál van erre mód.
  • Némileg egyszerűbb a helyzet az olyan tévedés esetén, ha nem létező vagy már megszűnt számla került megadásra az átutalásnál. A pénzintézet technikai szempontból mindig ellenőrzi a megadott számlaszámot. Ha az adott számon formai okokból eleve nem lehet bankszámla, akkor a megbízás teljesítését a saját bankunk is vissza fogja utasítani. Előfordulhat az is, hogy a számlaszám elírásra került, azonban a bank a számlaszámok képzésére vonatkozó formai szabályok alapján ki tudja javítani az elírást, és az utalás a helyes bankszámlára kerül teljesítésre.
  • Ha a megadott számlaszám formai szempontból helyes, azonban ténylegesen nem létező vagy már megszűnt számláról van szó, akkor a téves utalást rendszerint a kedvezményezetti oldalon lévő bank fogja észlelni. Ebben az esetben, kevés kivételtől eltekintve, rövid időn belül visszautalásra kerül az összeg.

Tévesen megadott bankszámlára teljesült utalás

Nagyobb a probléma akkor, ha a téves utalás folytán egy létező bankszámlán került jóváírásra az összeg.

Nagyon fontos tudni, hogy a fizetési megbízásokat a pénzforgalmi szolgáltatók a megbízó által megadott bankszámlaszámok alapján teljesítik. A szolgáltató kizárólag a bankszámlaszámot ellenőrzi. Nem köteles ellenőrizni azt, hogy a bankszámla valóban azé a számlatulajdonosé, akinek a neve az átutalás során megadásra került. Ezért a megbízó által tévesen megadott bankszámlára való átutalás miatt sem a megbízást teljesítő bank, sem a célszámlán való jóváírást teljesítő bank nem felelős.

Hogyan szerezhető vissza a tévesen utalt összeg?

Amennyiben az átutalt összeg a téves bankszámlán jóváírásra került, akkor az utalást elindító fél megkísérelheti a számlavezető bankja közreműködésével visszakapni az összeget. Ilyen esetben a számlavezető bank megkeresi a kedvezményezett számlát vezető bankot a visszautalás érdekében. Bankon belüli utalás esetén pedig a számlatulajdonossal veszik fel a kapcsolatot. Azonban az összeg visszautalásához minden esetben a tévesen megjelölt számla tulajdonosának beleegyezése szükséges.

A téves utalás visszaszerzése érdekében a téves átutalás megbízója kapcsolatba léphet a kedvezményezett számla tulajdonosával is. A számlavezető pénzintézet ebben az esetben a téves utalás megbízója megkeresésére köteles kiadni a kedvezményezett nem pénzforgalmi számla tulajdonosának nevét és címét.

Az adatközlés ilyenkor nem jelenti a banktitok megsértését. Nem pénzforgalmi számláról akkor beszélünk, ha a számlát a számlatulajdonos nem a gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának bonyolítása érdekében nyitotta (pl. lakossági folyószámla).

Pénzforgalmi számlája a vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak van.

Pénzforgalmi számlára teljesített téves utalás esetén elegendő a számlatulajdonos nevét megtudni. A többi adata rendszerint közhiteles nyilvántartásokból, például a cégjegyzékből megismerhető.

Amennyiben békés úton nem sikerül visszaszerezni a tévesen utalt összeget, akkor bírósági úton, illetve közjegyzői fizetési meghagyás útján lehet visszakövetelni.

A tévesen utalt összeg jogalap nélküli gazdagodást eredményez a kedvezményezett számla tulajdonosánál. Így köteles az összeget visszafizetni az átutalást indító félnek.

Amennyiben jogerős fizetési meghagyás vagy jogerős ítélet alapján sem fizeti vissza az összeget, akkor bírósági végrehajtás útján hajtható be tőle.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: