Ma már sok mindent kölcsönözhetünk. Nem kivétel ez alól egy-egy munkatárs sem. Hogyan működik a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzésnek vannak külön szabályai? Ki lesz a munkatárs főnöke, ki utasítja, ki engedi szabadságra és kitől kapja a fizetését?

Mikor beszélünk munkaerő-kölcsönzésről?

Hivatalosan megfogalmazva a munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, melynek keretében a kölcsönbeadó a vele kifejezetten kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönbevevőnek átengedi.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két munkáltató van. Az egyik az, aki kölcsön adja a munkavállalóját, a másik az, aki kölcsönveszi. Persze ez nem azt jelenti, hogy a munkavállaló két fizetést kap és két munkaszerződést köt. A munkavállaló mindig a kölcsönbeadóval köti meg a munkaszerződést, vele van munkaviszonyban, viszont a munkát a kölcsönvevőnél végzi.

Miért létezhet a munkaerő kölcsönzése?

Mai rohanó, gyorsan változó világunk a munkára, a munkahelyekre, a munkavállalásra is rányomta bélyegét. A gyorsan változó igényeknek a munka világában is meg kell felelni. Így egyre ritkább, ha valaki egy munkahelyen tölt le 20, 30 vagy akár csak 10 évet is. Sokszor csak egy-egy feladat ellátására van szükség új munkaerőre. Lehet ez egy váratlan nagyobb megrendelés, vagy akár egy új nagyobb számítástechnikai rendszer bevezetése is. Ilyen esetekben nem biztos, hogy a saját munkavállalók számának növelése a legjobb megoldás. A munkaerő-kölcsönzés gyorsan megoldhatja a helyzetet.

Ki szüntetheti meg a munkaviszonyt munkaerő-kölcsönzés esetén?

Fontos tudni, hogy a munkaerő-kölcsönzés során a munkáltató jogait és kötelezettségeit a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő munkáltató megosztva gyakorolja, a törvény előírásai és az ő megállapodásuk alapján.

Mit is jelent ez a gyakorlatban?

A Munka Törvénykönyve szabályozza, hogy ki mit tehet és mit nem, kinek milyen jogai és kötelességei vannak.

A munkaviszony megszüntetését például kizárólag a kölcsönbeadó teheti meg, a kölcsönvevő nem mondhat fel a munkavállalónak.

Igaz ez fordítva is, vagyis, ha a munkavállaló szeretné megszüntetni a munkaviszonyát, ezt a kölcsönbeadóval kell közölnie.

A munkavégzéssel kapcsolatos közvetlen szabályok, mint például a munkarend, a munkaidő, pihenőidő, viszont már a kölcsönvevőnél meglévő rend, szabályok alapján vonatkozik a munkavállalóra.

Fontos, hogy csak az a munkavállaló adható kölcsönbe, aki kifejezetten kölcsönzés céljára kötött munkaszerződést. Nem lehet továbbá azt sem megtiltani, hogy a munkavállaló és kölcsönbeadó közötti szerződés megszűnése után, a munkavállaló másik, akár a korábbi kölcsönvevővel létesítsen munkaviszonyt.

A munkavállaló bérét a kölcsönbeadó kell, hogy fizesse, függetlenül attól, hogy a kölcsönzésért járó díjat ő megkapta-e.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: