Szinte minden munkahelyen előfordulhat, hogy a munkavállalót valamilyen baleset éri munkavégzés közben. Azt, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen helyzetet és mit kell pontosan tenni, szabályok írják elő. Nézzük meg most röviden ezeket! 

Mit kell tennie a munkavállalónak, ha baleset érte?

Amennyiben egy munkavállaló balesetet szenved, illetve valamelyik munkatársának balesetét észleli, kötelessége, hogy erről haladéktalanul jelentést tegyen a munkát közvetlenül irányító személynek.

Mit kell tennie a munkáltatónak?

A munkáltatónak minden munkabalesetet be kell jelenteni, nyilvántartásba kell venni és ki kell vizsgálni.

A munkabaleseti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a sérülést szenvedett munkavállaló nevét, munkakörét, a sérülés bekövetkeztének helyszínét, annak leírását, hogy mi történt, valamint a munkavállaló ellátására tett intézkedéseket.

A munkabaleseti nyilvántartást az adott vállalkozás székhelyén kell összesítve vezetni. Azonban a területileg elkülönült egységeknél külön- külön kell az adott egységre vonatkozóan nyilvántartani.

Hogyan kell kivizsgálni a munkabalesetet?

Minden esetben fel kell tárni a balesetet kiváltó és abban közrejátszó tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek megelőzésére.

Amennyiben a baleset munkaképtelenséget okoz, úgy a kivizsgálás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A lefolytatott kivizsgálás megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a körülmények tisztázására. Ezt segítik a tanúk meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvek, helyszínrajzok, fényképek.

Mit kell tenni a súlyos baleseteknél?

A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége részére.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: