A gazdasági társaságok egyik sajátos típusa a nonprofit cég, amely néhány fontos jellemzőben eltér a többi gazdasági társaságtól. Melyek a nonprofit gazdasági társaság fő jellemzői?

A nonprofit gazdasági társaság jellege

A gazdasági társaságok alapvető célja, hogy működésük során tagjaiknak, részvényeseiknek nyereséget termeljenek. Azaz a gazdálkodásuk eredményét a cég tagjai, részvényesei között osztalékként felosszák. Ezzel szemben a nonprofit gazdasági társaságok esetén a „nonprofit” szó olyan működési jellegre utal, amely eltér a gazdasági társaságokra általában jellemző nyereségérdekelt működéstől.

A nonprofit gazdasági társaság legfőbb jellemzője, hogy a tevékenységéből származó nyereség a cég tagjai között nem osztható fel. A gazdasági társaság nyeresége ebben az esetben a társaság vagyonát gyarapítja.

Nonprofit cég is végezhet üzleti tevékenységet, amelynek eredményeként nyereséghez jut. Működésének azonban nem célja, hogy a nyereséget a tagok részére juttassa.

A működés jellege miatt a nonprofit gazdasági társaságok sok esetben közszolgáltatásokat nyújtanak, vagy ezekhez kapcsolódóan végzik a tevékenységüket. Az ilyen társaságok alapítói és tagjai között ezért gyakran találunk állami vagy önkormányzati szerveket. Ez természetesen nem zárja ki, hogy magánszemélyek, cégek vagy más szervezetek is létrehozzanak nonprofit gazdasági társaságot.

A nonprofit gazdasági társaság alapítása

Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és működtethető.

Tehát nem csak korlátolt felelősségű társaság, hanem például betéti társaság vagy zrt. is létrejöhet és működhet ilyen formában.

A nonprofit gazdasági társaság alapítása is a cégeljárás szabályai szerint történik. A céget a székhelye szerint illetékes törvényszék cégbírósága jegyzi be a cégjegyzékbe. Az ilyen gazdasági társaságot nem lehet egyszerűsített cégeljárásban, szerződésminta alkalmazásával alapítani. A nonprofit gazdasági társaság alapítása esetén illetéket (100.000,-Ft) és közzétételi költségtérítést (5000,-Ft) kell fizetni.

Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy egy már létező, cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság elhatározza, hogy nonprofit gazdasági társaságként működik tovább.

Erről a társaság legfőbb szervének (taggyűlés, közgyűlés) kell határoznia. Ezen kívül rendszerint szükség van a létesítő okirat módosítására is a nonprofit működésnek való megfelelés érdekében. Fontos azonban, hogy visszaalakulásra már nincs lehetőség. Tehát a nonprofit jelleggel működő gazdasági társaság nem változtathatja meg a működését „rendes” gazdasági társasággá.

A társaság nonprofit jellegét a cégnévben a társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni. A cég létesítő okiratának pedig tartalmaznia kell azt is, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel. Az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

Közhasznúság és nonprofit jelleg

A nonprofit jelleget időnként összetévesztik a közhasznú minőséggel.

A nonprofit működés nem jelenti, hogy a cég automatikusan közhasznú szervezetnek minősül.

Természetesen egy nonprofit cég is végezhet közhasznú tevékenységet. Azonban ahhoz, hogy közhasznú szervezetnek is minősüljön, meg kell felelnie az ehhez szükséges törvényi kritériumoknak. Ez alapján pedig kérnie kell a közhasznú szervezeti minőség megállapítását az illetékes cégbíróságtól.

Közhasznú jogállást kaphat az a nonprofit gazdasági társaság, amely

  • közhasznú tevékenységet végez,
  • a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá
  • megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Ahhoz, hogy e feltételek teljesítése igazolható legyen, legalább két lezárt üzleti év szükséges.

A nonprofit cég közvetlenül a létrejöttét követően is kezdeményezheti a közhasznú jogállásának megállapítását, feltéve, hogy közszolgáltatási szerződést kötött és magánokiratban vállalja a Civil törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: