Sok esetben az örökhagyó végrendeletét nem egyedül készíti el, hanem a végrendelkezés során tanúk és más személyek is közreműködnek. Bizonyos esetekben a közreműködő személyeknek lehetősége lehet arra is, hogy a végrendelet tartalmát is befolyásolják. Örökölhet-e a végrendeletnél közreműködő személy?

A közreműködőnek szóló juttatás érvénytelensége

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy az írásbeli magánvégrendelet tanúja, a végrendelkezésnél közreműködő személy vagy ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen.

A végrendelkezés egyik alapvető fontosságú feltétele, hogy az örökhagyó végakaratát szabadon, minden tisztességtelen befolyástól mentesen tudja kinyilvánítani. Ha a végintézkedésnél közreműködő személy vagy hozzátartozója egyben örökös is, akkor érdekeltségénél fogva felmerülhet, hogy a közreműködő az örökhagyó szándékát meg nem engedett módon befolyásolja. Ezért rendelkezik úgy főszabályként a törvény, hogy a közreműködő javára szóló végrendeleti juttatás érvénytelen.

A végrendelkezésnél fontos szem előtt tartani, hogy a közreműködő hozzátartozójára is kiterjed a juttatás érvénytelensége.

Például, ha az örökhagyó az unokájára kívánja hagyni a vagyonát és a végrendeletnél az unoka szülője az egyik végrendeleti tanú, akkor főszabály szerint a juttatás érvénytelen lesz. Ennek oka, hogy a tanúként közreműködő szülő egyben az örökös hozzátartozója.

Ki lehet a végrendeletnél közreműködő személy?

A végrendelet megtétele kapcsán többféle módon is sor kerülhet a végrendelkezőnek való segítségnyújtásra. Ám a törvény szerint nem minden személy számít a végrendelkezésnél közreműködő személynek.

  • A törvény a közreműködők között külön is nevesíti az írásbeli magánvégrendelet tanúját. Az írásbeli magánvégrendelet érvényességéhez akkor szükségesek tanúk, ha más által írt végrendeletről van szó. Tehát az örökhagyó a végrendeletet nem vagy nem teljes egészében saját kezűleg írta. Más által írt végrendelet esetén szükséges, hogy a végrendelkező a végrendeletet két tanú együttes jelenlétében aláírja. Ha pedig azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak kell elismernie. A végrendeletet mindkét esetben a tanúknak is alá kell írniuk e minőségük feltüntetése mellett.

A tanú és a tanú hozzátartozója javára szóló juttatás főszabály szerint érvénytelen.

  • A törvény szerint a tanún kívül közreműködőnek minősül a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, leírója és minden olyan személy, akinek tevékenysége a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget. A végrendeletet fogalmazó, szerkesztő, leíró személy akkor is közreműködő, ha a végrendelet tartalmát nem ő alakította ki, hanem csak leírta, megfogalmazta, amit a végrendelkező kért tőle.
  • A végrendeletet megfogalmazón, megszerkesztőn és leírón kívül közreműködő mindenki, aki a végrendelkezés kapcsán olyan tevékenységet fejtett ki, ami lehetővé tette a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolását. Tehát ebben az esetben nem feltétel, hogy ténylegesen befolyásolja is a tartalmat. Elegendő, ha a helyzete alapján erre megvolt a lehetősége. Például olyan személy, aki a végrendelet tartamára vonatkozó kérést továbbította a végrendelet szerkesztőjéhez.
  • Ha a végrendeleti juttatás jogi személy (pl. cég, civil szervezet) részére szól, akkor nem lehet tanú a jogi személy tagja, vezető tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja és munkavállalója. Ha ilyen személy mégis közreműködik, az a jogi személynek szóló juttatást érvénytelenné teszi.

Aki nem számít közreműködőnek

  • Nem számít közreműködőnek, aki például arról gondoskodik, hogy az örökhagyó által megjelölt időpontban a végrendeleti tanúk jelen legyenek.
  • Az sem minősül közreműködőnek, aki egyeztet az ügyvéddel a végrendelet készítésének időpontjáról, illetve aki elszállítja az örökhagyót az ügyvédhez.
  • Nem közreműködés a puszta a végrendelkezési szándék közvetítése sem, ha ez a tartalomra nem terjed ki.
  • Nem minősül közreműködésnek az sem, ha valaki a végrendelet tételénél jelen van, de nem szól közbe, passzívan viselkedik.

Mikor örökölhet a végrendeletnél közreműködő személy?

A törvény lehetővé teszi, hogy a közreműködő is juttatásban részesüljön, amennyiben a végrendelet megfelel a meghatározott többletfeltételeknek.

  • Az írásbeli magánvégrendelet tanúja vagy a végrendeletnél közreműködő más személy javára szóló juttatás érvényes, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta.
  • A tanú vagy a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelet megalkotásában az érintett tanún kívül még két tanú vett részt.

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: