Hogyan perelhetünk a jövőben?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Egy vállalkozás életében számos olyan helyzet fordulhat elő, amikor már csak jogi úton tudja érvényesíteni jogait, vagyis úgy dönt, hogy pert indít valaki ellen. Persze az is előfordulhat, hogy valaki más éppen őt perli be. Egy törvényjavaslat szerint azonban a jövőben változhatnak a perek, köztük a gazdasági perek szabályai. Mégis hogyan? 

Hogyan tud egy cég pert indítani?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Ismét változtak a per indítás szabályai, immár harmadjára az elmúlt két évben. Talán már hozzászoktunk, hogy mindig újabb szabályokat kell megismernünk, hiszen hazánkban állandóan változik a jogi környezet. Ma ismét egy 2009-ben bevezetett, majd 2010-ben eltörölt szabályra kell figyelnünk, ha gazdálkodó szervezetként a vitás ügyet bíróság előtt szeretnénk rendezni.

Gyorsabb lesz a pereskedés?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Nem is olyan régen adtunk hírt róla, hogy a hosszú, évekig tartó pereskedéseknek talán vége. Tettük ezt azért, mert tavaly januártól életbe lépett egy új szabály, mely jogi személy gazdálkodó szervezetekre vonatkozott és a felek közötti per előtti egyeztetést tette kötelezővé. De tényleg bevált ez a gyakorlatban? Hogyan gyorsít az állam a vállalkozások közötti pereken?

Korábban miről is volt szó pontosan?

A peres ügyek szabályait tartalmazó törvény 2009. januártól előírta, hogy a jogi személy gazdálkodó szervezeteknek az egymás közötti vitás ügyeiben meg kell kísérelniük a vita peren kívüli rendezését.

A törvényi rendelkezés alapján a feleknek írásban kellett egymással közölniük az álláspontjukat és bizonyítékaikat is. A lényeg tehát az volt, hogy egy bíróság előtti eljárás előtt az érintett felek pontosan tárják fel és ismertessék egymással, hogy mi az álláspontjuk és milyen bizonyítékaik vannak annak alátámasztására. A cél ezzel a per elkerülése volt, hiszen, ha pontosan látja mindkét fél, hogy mit gondol a másik és mit tud bizonyítani, talán elkerülhető a per és a felek maguk rendezhetik vitás ügyeiket.

Lehetőség volt arra is, hogy a felek egy közös jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy miben nem értenek egyet. Ha jól belegondolunk, ekkor is a felek közötti egyeztetés valósulhat meg, ahol akár a vita is megoldódhat, de legalább az kikristályosodik, hogy miben nem értenek egyet egymással.

Természetesen a fenti előírásnak nem sok értelme lett volna, ha az elmaradásához nem kötnek hozzá valamilyen következményt. Ez is megtörtént, hiszen a bíróság előtt a fentiek megtörténtét igazolni kellett, ennek hiányában a bíróság a benyújtott kereseti kérelmet elutasította anélkül, hogy érdemben vizsgálta volna, vagy foglalkozott volna vele.

Ez volt tehát a múlt, hiszen az előírás ismét változott. De hogyan?

A helyzet áttekintése sok esetben még a szakemberek számára sem egy egyszerű feladat, hiszen jogszabályok jöttek, majd mentek.

Még 2009-ben megalkotásra került egy olyan új szabályrendszer, melynél teljesen új szabályokat hoztak kifejezetten a vállalkozások közti jogviták rendezése tekintetében 2011. január 1-től alkalmazandóan. Ez a vállalkozások közötti perek esetében szigorúbb szabályokkal, rövidebb határidőkkel működött volna. Továbbra is kiemelten kezelte a per előtti egyeztetést a fentiek alapján. Tartalmazott egy olyan előírást is, mely szerint a vállalkozások közötti peres ügyekben született jogerős ítéletek lényegi részét a Cégközlöny honlapján is közzétették volna.

Az új honatyák azonban ismét változtattak. Hogyan?

Hatályon kívül helyezték a korábbi jövőbeli előírásokat, vagyis egyelőre nem lesznek új szabályok a vállalkozások közötti perekre.

Ugyanakkor a per előtti kötelező egyeztetést is törölték. Ezt a következőkkel indokolták: a joggyakorlat nehezen alkalmazható, a jogérvényesítés gyakorlatától idegen szabály, emiatt fölösleges. A 2009. január 1-je óta hatályban lévő per előtti kötelező egyeztetés inkább csak megnehezíti és bonyolítja a felek közötti helyzetet, betartása inkább csak akadályt jelent, így hatályon kívül helyezése indokolt.

A fentiekkel kapcsolatos vélemények nyilván eltérőek. Ki-ki belátása szerint értékelje. Egy biztos, az új és valóban hatékonyabb vitarendezési szabályok egyelőre még váratnak magukra, reméljük nem sokáig. Ne feledjük azonban, hogy a viták enélkül is megoldhatóak, a szembenálló feleken múlik, hogy hogyan.

Választhatunk döntő bírót? – avagy mi is a választott bíráskodás

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások

Ma, amikor egyre gyorsuló világunkban nap mint nap tapasztalhatjuk a mondás igazságát – az idő pénz – bizony nem mindegy, hogy egy-egy felmerülő vita esetén ki, hogyan és mennyi idő alatt hoz végleges döntést. Sajnos az állami igazságszolgáltatás sebessége nem tart lépést a gazdasági élet támasztotta követelményekkel. A peres eljárások még most is évekig húzódnak, és ráadásul nem is olcsó megoldás egyik félnek sem.

De mit tehetünk? Hová fordulhatunk, ha igazunkat keressük?

 Az egyik lehetséges megoldás, ha választott bíróság dönt, dönthet a kialakult vitában. De hogyan és milyen szabályok alapján?

 

Hol pereskedhetünk?

Szerző: Dr. Kocsis Ildikó Dátum: Kategória: Peres eljárások, Polgári jog

A kérdés elsőre talán furcsán, sőt mi több bután is hangzik. Hiszen mindenki tudja, hogy a bíróság a perek színtere. De mindegy, hogy melyik? Van erre előírás? Mi alapján választhatunk és egyáltalán kell-e, vagy érdemes-e választanunk a bíróságok közül?

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda elérhetősége