A 2012. július 1-től hatályos új Munka Törvénykönyve rugalmasabb foglalkoztatási formákat is bevezet. E szerint könnyebb lehet azon vállalkozók élete is, akik több céget tulajdonolnak. A részmunkaidőben munkát vállalni tudó kisgyermekes anyukák is több lehetőséghez juthatnak. Mégis hogyan?

Új foglalkoztatási formák

Az új Munka Törvénykönyve bevezet két új fogalmat, foglalkoztatási formát, mely eddig nem szerepelt a jogszabályban.

Mi is az a munkakör megosztás, mint új foglalkoztatási mód?

Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy egy munkáltató több munkavállalóval kössön munkaszerződést egy munkakörre. Vagyis az adott munkakört többen is elláthatják, akár felváltva is.

A lényeg, hogy ha valamelyik munkavállaló nem tudja ellátni a munkakört, akkor a szerződést kötő másik munkavállaló köteles azt megtenni. Ez előnyös lehet a munkáltatónak, mert biztos lehet abban, hogy az adott munkakör tevékenységei folyamatosan el vannak látva. De előnyös lehet a munkavállalóknak is, gondoljunk csak a kisgyermeket nevelőkre, hiszen akár az a lehetőségük is megvan, hogy délelőtt és délután felváltva lássák el munkájukat.

Hogyan történik a megosztott munkakör díjazása?

Megosztott munkakör esetén a munkáltató a munkavállalókkal kötött munkaszerződésben rögzíti az adott tevékenység munkavállalók között megoszló díjazását.

Ha a munkaszerződésben külön nem rögzítenek erre vonatkozó feltételeket, úgy a munkavállalókat az adott munkabér egyenlő arányban illeti meg.

Új foglalkoztatási lehetőség: több munkáltató, egy munkavállaló

A törvény lehetőséget ad arra is, hogy több munkáltató kössön egy munkavállalóval munkaszerződést egy adott munkakörbe tartozó feladatok ellátására.

Ez szerencsés lehet abban az esetben, ha egy vállalkozó több cégben is tulajdonos és a különböző vállalkozásokban még egy-egy munkakör nem tölt ki egy teljes munkaidőt. Ez a forma lehetőséget biztosít arra, hogy egy munkavállaló akár a tulajdonos két cégében is ellássa ugyanannak a munkakörnek a feladatait.

Melyik munkáltatói fizeti a munkabért?

Több munkáltató egy munkavállalóval kötött szerződése esetében a munkaszerződésben meg kell határozni, hogy melyik munkáltató teljesíti a munkabér kifizetési kötelezettséget. Ha pedig a munkavállaló munkajogi igénnyel lép fel a munkaadó felé, mindegyik munkaadó felelősséggel tartozik.

Ez a két új forma rugalmasságot vihet a foglalkoztatásba a jövőben. Hogy pontosan hogyan és miként fog a gyakorlatban működni, azt meglátjuk július 1 után.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: