Az elmúlt években többször felmerült már, hogy a lakásokat, házakat energetikai szempontból kategóriákba sorolják. Ennek célja, hogy a lakást, házat vásárló, bérlő a besorolás alapján fel tudja becsülni a várható rezsiköltségeket. Végül is kötelező az energetikai tanúsítvány? Hogyan szigorítottak az előíráson? 

Bár már korábban is kötelező volt bizonyos esetekben energetikai tanúsítvány készíttetése, 2013. január 9-től még inkább szigorodott az előírás.

Milyen esetekben kötelező?

Kötelező energetikai tanúsítványt készíteni az 50 m2-nél nagyobb épület vagy lakás adás-vétele esetén. Szintén kötelező a tanúsítvány elkészíttetése az 50 m2-nél nagyobb épület bérbeadása esetén.

Rögzíteni kell-e az adásvételi vagy bérleti szerződésben az energetikai besorolást?

2013. január 9-től a korábbi szabályok szigorodtak, hiszen ma már az energetikai tanúsítvány azonosító kódját is fel kell tüntetni a szerződésekben. Korábban a rendelet azt írta elő, hogy az adásvételi szerződésnek illetve a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az előírások alapján szükséges-e a tanúsítvány elkészíttetése, illetve nem maradhatott ki az okiratból a vevő vagy bérlő nyilatkozata arról, hogy az energetikai tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette. A két korábbi feltétel megmaradt, azonban az új előírás szerint már a tanúsítvány azonosító kódját is tartalmaznia kell a szerződéseknek.

Új épületeknél az energetikai tanúsítvány már 2009. január 1-től kötelező. Itt könnyebbséget jelent, hogy a tavalyi módosítás alapján ezt a használatba vételi engedélytől számított 90 napon belül kell az építtetőnek elkészíttetni.

Önálló rendeltetési egységek, így például lakások bérbeadása esetén van még némi haladék, hiszen a fentiek szerint a tanúsítványt a 2015. december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell kötelezően kiállítani.

Milyen esetekben nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni?

A rendelet értelmében nem kell energetikai tanúsítványt készíttetni például a műemlék épületekre, mezőgazdasági célú épületekre, a vallási tevékenységre használt épületekre, a sátorszerkezetű épületekre, azokra az épületekre, melyeket évente 4 hónapnál rövidebb idejű használatra szánnak vagy olyan épületekre, amelyet legfeljebb 2 év használatra terveznek.

Akkor sem kell energetikai tanúsítványt készíttetni, ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt.

Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: