A munkáltatónak és a munkavállalónak is előnyös lehet, ha a dolgozó képezni tudja magát. Ennek érdekében a munkáltató többféleképpen támogathatja a munkavállaló tanulmányait. A támogatás egyik elterjedt formája a tanulmányi szerződés. Melyek a tanulmányi szerződés legfontosabb jellemzői? Mikor követelhető vissza a tanulmányokhoz adott támogatás?

A tanulmányi szerződés feltételei

Tanulmányi szerződés a munkáltató és a munkavállaló között írásban köthető. A munkáltató e szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt a munkavállalónak. A tanulmányok alatt nem csak az iskolarendszerű tanulmányokat kell érteni. Tanulmányi szerződés nem iskolarendszerű oktatásban való részvételre, vagy gyakorlat megszerzésére irányuló képzésre is köthető. A munkáltató által adott támogatást a szerződésben kell meghatározni. A támogatás sokféle formát ölthet, így például a tandíj, vizsgadíj részbeni vagy teljes átvállalása, tankönyvekhez, taneszközökhöz nyújtott támogatás, fizetett felkészülési idő biztosítása.

A munkavállaló a tanulmányi szerződésben azt vállalja, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. Tehát a szerződésben meg kell határozni azt az időtartamot, ameddig a munkavállaló a képzés megszerzése után köteles a munkaviszonyban maradni. Ez az idő legfeljebb 5 év lehet.

Mikor nem köthető tanulmányi szerződés?

Tanulmányi szerződés nem köthető, ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót. Ebben az esetben a munkáltató a törvény alapján, külön szerződés nélkül is köteles megtéríteni a tanulmányi költségeket. Nem minősül munkáltatói kötelezésnek például, ha a munkavállaló előléptetés érdekében vállalja a tanulmányok elvégzését.

Nem köthető tanulmányi szerződés a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján a munkavállalónak járó kedvezmények biztosítására sem. Így például nem köthető ki kedvezményként a szerződésben, hogy a dolgozó mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól az általános iskolai tanulmányok folytatásához szükséges időre, mivel e kedvezmény a törvény alapján is jár.

A tanulmányi szerződés megszűnése

Ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el, a munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól. Így, ha a munkáltató nem nyújtja a vállalt támogatást, a dolgozó nem köteles folytatni a tanulmányokat, vagy ledolgozni a szerződésben kikötött időt.

Ha a munkavállaló szegi meg a tanulmányi szerződésben foglaltakat, akkor a munkáltató állhat el a szerződéstől. Ebben az esetben a nyújtott támogatást a munkáltató visszakövetelheti. Ilyen szerződésszegés lehet, ha a dolgozó az előírt határidőben a vizsgát nem teszi le. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a dolgozónak a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt mondanak fel. Ha a munkavállaló munkaviszonya a megállapodás szerint letöltendő idő előtt szűnik meg, akkor a támogatás arányos részét kell visszatérítenie.

Előfordulhat, hogy bármelyik fél körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Ebben az esetben a szerződést az érintett fél azonnali hatállyal felmondhatja. Ha a munkavállaló mondja fel a tanulmányi szerződést, a munkáltató a nyújtott támogatást visszakövetelheti. Ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét töltötte le, akkor arányos visszatérítéshez van joga a munkáltatónak. Ha a munkáltató mondja fel a tanulmányi szerződést, a támogatás nem követelhető vissza.


Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: