A társasházi pénzügyekkel kapcsolatosan a lakók és a számvizsgáló bizottság jogairól, feladatairól már adtunk tájékoztatást. A számvizsgáló bizottság tagjai azonban nem feltétlenül pénzügyi szakemberek, így munkájuk ellátásához szakember segítségét vehetik igénybe. Van olyan eset, amikor ez kötelező is számukra. Mikor kell, és mikor maradhat el, hogy könyvelő végezze a társasházi pénzügyekkel kapcsolatos feladatok egy részét?

A társasház pénzügyei

Egy-egy társasház a működése során nem ritkán több tíz millió forintos kerettel gazdálkodik. A közösség, a lakók által befizetett összegek, közös költség pontos nyilvántartása, könyvelése, az ésszerű és jogszerű gazdálkodás minden lakó érdeke.

Mikor kötelező a könyvelő?

A társasházakról szóló törvény meghatároz olyan esetet, amikor kötelező a mérlegképes könyvelő, vagy okleveles könyvvizsgáló igénybevétele.

  • A törvény 2011. januártól fő szabály szerint kötelezővé teszi a mérlegképes könyvelő vagy okleveles könyvvizsgáló igénybevételét, ha a társasház éves pénzforgalma meghaladja a húszmillió forintot.
  • Akkor is kötelező a könyvelő szakember, ha az alapító okirat szerint a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, vagyis az albetétek száma meghaladja az ötvenet.

Mire kell igénybe venni a könyvelőt?

A törvényben előírt, a könyvelő, vagy könyvvizsgáló által ellátandó kötelező feladat az elkészített éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat előzetes vizsgálata és véleményezése.

Lehet olyan eset is, amikor a társasháznál a számvizsgáló bizottsági feladatokat okleveles könyvvizsgáló vagy mérlegképes könyvelő látja el. Ennek lehetőségét a szervezeti és működési szabályzatban kell biztosítani.

Minden esetben kötelező szakember segítségét igénybe venni?

A jogszabály megengedi, hogy egyes esetekben az éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat vizsgálatára és véleményezésére ne forduljon a társasház könyvelőhöz, könyvvizsgálóhoz. Ilyen eset:

  • Ha a társasháznál a számvizsgáló bizottsági feladatokat már eleve könyvelő, vagy könyvvizsgáló látja el.
  • Ha a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy.
  • A közös képviselő, az intézőbizottság elnöke vagy tagja mérlegképes könyvelői vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező és regisztrált személy, vagy társasház-kezelői vagy ingatlankezelői szakképesítéssel rendelkezik és megfelel a társasházi törvényben előírt feltételeknek.

Vállalkozó társasház esetén is kell könyvelő

Amennyiben a társasház vállalkozási tevékenységet is végez, ebből származó bevétele is van, abban az esetben külön előírások szerint kell eljárni.

Amennyiben az így megszerzett éves árbevétel a 10 millió forintot meghaladja, abban az esetben a társasház könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatainak irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével kapcsolatosan kötelező a mérlegképes könyvelő vagy okleveles könyvvizsgáló igénybevétele.


Dr. Kocsis Ildikó

ügyvéd

- - - - - - - - - -

A fent megjelent cikk a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak. Javasoljuk, hogy mindig vegye figyelembe a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak!

Kövessen bennünket itt is: